Resultaten 2018-2022

Download hier het overzicht van onze resultaten in PDF.

Brugopeningsvoorspeller

Het was Nissewaard Lokaal die in 2015 als eerste met het idee kwam om automobilisten een routeadvies te geven door te waarschuwen voor brugopeningen. Inmiddels is de brugopeningsvoorspeller gerealiseerd en wordt, met name, door veel
automobilisten op de Hartelbrug gebruikt.

Automaatje

Vijf jaar nadat een motie van Nissewaard Lokaal – mede ingediend door LOB – is aangenomen, is Automaatje eindelijk gelanceerd in de gemeente Nissewaard. Vanaf maart 2022 zullen minder mobiele ouderen een beroep kunnen doen op deze vervoersdienst. AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwilligers met hun
eigen auto minder mobiele plaatsgenoten vervoeren.

Huisjesmelkers

In oktober 2019 vroeg Nissewaard Lokaal als eerste partij om maatregelen tegen huisjesmelkers. Op dat moment waren er partijen die zich nog niet bewust waren van de urgentie en vroegen zich af welk probleem hiermee wordt opgelost. Inmiddels weet men beter. In de afgelopen jaren heeft Nissewaard Lokaal meerdere keren het gemeentebestuur op de huid gezeten om maatregelen te treffen. Eind 2020 maakte het gemeentebestuur bekend dat zij huisjesmelken zwaar wil gaan ontmoedigen. In november 2021 drong raadslid Fred Seker er nogmaals op aan om net als Rotterdam de opkoopplicht in te voeren tegen deze ongewenste vorm van overlast.
Actie tegen Windmolens

Begin 2021 leidde Nissewaard Lokaal de oppositie tegen de komst van de windmolens aan de Plaatweg en Brielse Maasdijk. De partij bood inwoners een standaard zienswijze aan om in te sturen. Om dit onder de aandacht te brengen heeft onze partij met behulp van inwoners geflyerd in wijken die getroffen kunnen worden door de overlast. Spijkenisse-Noord, Vierambachten, De Hoek, Centrum, de Elementen en een deel van de Schenkel. Mede dankzij de inzet van Nissewaard Lokaal zijn er 445 bezwaren ingediend.

Bescherming marktondernemers

In oktober 2021 heeft Nissewaard Lokaal zich ingezet om de marktkooplui op het Marktplein in Spijkenisse te behouden op hun vertrouwde locatie. Zonder overleg zou al besloten zijn dat het evenement Under The Bridge wintereditie zou worden
gehouden op het Marktplein in november. De kaartverkoop was zelfs al begonnen.
Het probleem was echter dat de marktkooplui door bouwwerkzaamheden op de Marrewijklaan niet naar hun uitwijklocatie konden. Na druk van Nissewaard Lokaal en de marktondernemers, besloot wethouder Soeterboek om het evenement te verplaatsen naar Spijkenisse Scouts. Helaas gooiden coronamaatregelen voor het evenement later  opnieuw roet in het
eten. 

Laadpalen in de parkeergarages

Nissewaard Lokaal heeft er bij het gemeentebestuur op aangedrongen om laadpalen te realiseren voor elektrische voertuigen in de lokale parkeergarages. Volgens Nissewaard Lokaal komt het gastvrijer over naar elektrische autorijders als zij hun auto kunnen laden in de parkeergarage. In Hellevoetsluis was dit al langer mogelijk.
Uiteindelijk heeft de gemeente in 2021 deze palen in de diverse garages gerealiseerd.

Stop onkruidbranden

Onder druk van met name Nissewaard Lokaal is de gemeente gestopt met onkruidbranden. Na meerdere incidenten was voor Nissewaard Lokaal en ook de wethouder de maat vol. Er was geen vertrouwen dat de huidige aannemer dit nog op veilige wijze kan uitvoeren en de wethouder heeft daarom geëist dat het branden zou stoppen. In 2022 vindt een nieuwe aanbesteding plaats voor groenonderhoud. Beter en veilig groenonderhoud zal hierin worden meegenomen.

Kinderfietsenplan

In februari 2021 heeft Nissewaard Lokaal een initiatiefvoorstel ingediend om het ANWB Kinderfietsenplan in de
gemeente in te voeren. Dit voorstel is door de overige partijen positief ontvangen. Met dit initiatief zamelt de ANWB
samen met ANWB-leden fietsen in, knappen ze deze op met behulp van vrijwilligers in werkplaatsen door heel Nederland en zorgen zij er via partners voor dat ze terechtkomen bij kinderen van minima waarvoor het niet mogelijk is zelf een fiets aan te schaffen. Bovendien geeft het mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kans om weer aan het werk te gaan en een ambacht te leren. Het voorstel van Nissewaard Lokaal is opgenomen in het nieuwe Armoedebeleid.

Trapbeugels tegen verdrinking

Nissewaard Lokaal heeft het gemeentebestuur gevraagd om in de haven beugels aan te brengen tegen verdrinking. Aanleiding vormde een incident waarbij een man te water was geraakt en door de hulpdiensten gered moest worden. De partij wil dat er beugels worden aangebracht, zodat mensen die te water raken ook zelf weer uit het water kunnen
klimmen.
Het gemeentebestuur schaarde zich achter het verzoek van Nissewaard Lokaal en zal met de brandweer bekijken wat mogelijk is.

Bushalte Terras aan de Maas

Begin 2021 kwamen er eindelijk bushokjes bij Terras aan de Maas na lang aandringen door Nissewaard Lokaal. Zo konden ook ouderen dichtbij de bus pakken. Helaas was het gemak van korte duur. Na de zomervakantie voerde de gemeente Nissewaard de Spijkhopper, een belbus in. Hierdoor moeten mensen een afspraak maken om gebruik te maken van OV. Nissewaard Lokaal pleit nu voor herinvoering van de buslijn.

Meer middenhuur

De gemeente Nissewaard ondersteunde in de begrotingsraad in 2020 de oproep van Nissewaard Lokaal om meer middenhuur te realiseren en de woonomgeving te verbeteren. Tijdens de raad riep Nissewaard Lokaal om meer woningen te
realiseren
in de middenhuur sector. Volgens Nissewaard Lokaal ligt de focus teveel op koopwoningen in het hogere prijssegment.

Uitzenden raadsvergaderingen in beeld en geluid

Al in 2010 drong Chris Hottentot, huidig fractievoorzitter van Nissewaard Lokaal aan op het uitzenden van raadsvergaderingen in beeld en geluid. Destijds werd zijn oproep nog tegengewerkt door de toenmalige coalitiepartijen ONS, VVD en CDA. Zij vonden het toen voldoende om de raadsvergaderingen via audio uit te zenden. Tien jaar later was het eindelijk zover. Mede op aandringen van Nissewaard Lokaal.

Veiligheid trappenhuis parkeergarage

Op aandringen van Nissewaard Lokaal zijn er op de trap van parkeergarage De Boekenberg antislipstrippen aangebracht. De traptreden waarom soms wat glad, wat gevaar op kon leveren voor de bezoekers.

Beter stembureau in de wijk

Bij de verkiezingen in 2019 verdween een stembureau in de wijk De Schenkel. Het alternatief de rayonboerderij zorgde met name bij ouderen voor problemen. Op verzoek van Nissewaard Lokaal is gezocht naar een alternatieve locatie. Die werd gevonden in het Welhoeckje.

Wijkvertegenwoordigers

Dankzij onze wijkvertegenwoordigers hebben wij ook allerlei kleine zaken onder de aandacht kunnen brengen van het gemeentebestuur.

De Hoek
In de wijk De Hoek een extra drempel geplaatst tegen hardrijders na klachten van te hard rijden in de straat.

Schenkel
In de Schenkel is de Columbiastraat verbreed. Bewoners vreesden dat de straat geblokkeerd zou zijn voor hulpdiensten in geval van nood. Daarnaast is in de wijk door inzet van Nissewaard Lokaal een voetgangersbrug terug gekomen, nadat
de gemeente aanvankelijk een oud exemplaar had verwijderd. Hoewel deze eerst in het najaar terug zou komen is na aandringen van Nissewaard Lokaal de planning in verband met de veiligheid van omwonenden naar het voorjaar gehaald.

Simonshaven
Dankzij vragen en opmerkingen van onze wijkvertegenwoordiger in Simonshaven in april 2021, is er veel aandacht
voor de verkeersveiligheid in het dorp. Later hebben zelfs meer partijen zich hierbij aangesloten. De gemeente kijkt nu welke maatregelen het beste zijn om de verkeersveiligheid te kunnen blijven waarborgen.
Nissewaard Lokaal heeft al aangekondigd om voor te stellen hier met de partijen een goede, integrale discussie over te voeren waarbij ook het vrachtverkeer door de dorpen ter sprake komt.

Moties

Storingen in de openbare ruimte
Een motie van Nissewaard Lokaal om te onderzoek of het mogelijk is om storingen in de openbare ruimte te
publiceren
, is door de gemeenteraad in 2021 aangenomen. Hiermee hoopt Nissewaard Lokaal inzichtelijk te maken of storingen bekend zijn en op welke termijn inwoners een oplossing kunnen verwachten.

Meer aandacht voor overgewicht jongeren
Een motie van Nissewaard om te bekijken of de gemeente kan aansluiten bij het programma ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ (JOGG) is in 2021 unaniem aangenomen. Het JOGG-programma is opgezet in 2010 en groeit sindsdien gestaag. Wethouder
Struijk hield wel een slag om de arm. Hij gaf aan dat de gemeente, met succes, werkt met het eigen programma High Five. Hierin is ook aandacht voor overgewicht onder jongeren. Desondanks is hij altijd bereid om te onderzoeken of er betere programma’s zijn om bij aan te sluiten.

Klanttevredenheidsonderzoek
De gemeente gaat kijken of het mogelijk is om een doorlopende klanttevredenheidsonderzoek te houden. Dit onderzoek moet gehouden worden onder inwoners die zich tot de gemeente wenden met een melding of een klacht. Een motie hierover op initiatief van Nissewaard Lokaal is in 2021 unaniem aangenomen.

Colportageverbod na 20 uur
In mei 2020 is een motie van Nissewaard Lokaal aangenomen om huis-aan-huis verkoop te verbieden na 20 uur. Aanvankelijk wilde Nissewaard Lokaal dit realiseren na zonsondergang of ten hoogste 20 uur, maar dit bleek volgens burgemeester Foort van Oosten moeilijk te handhaven. Met het colportageverbod na 20 uur wil Nissewaard Lokaal ouderen en kwetsbaren beter beschermen tegen verkoop aan de deur.

Verbeteren zelfredzaamheid inwoners
Een motie van Nissewaard Lokaal om te onderzoeken hoe de zelfredzaamheid van inwoners kan worden verbeterd is in 2021 aangenomen. Door middel van een ‘Kijk op de wijk’-strippenkaart kunnen inwoners kennis maken met activiteiten en organisaties in hun eigen gemeente. Zo wordt het sociale netwerk vergroot en openen voor deze groep nieuwe deuren tot dagbesteding, werk of andere sociale activiteiten.