Partij

Nissewaard Lokaal is een vooruitstrevende, lokale partij die zich bezighoudt met realistische politiek waar de inwoner centraal staat. De partij bestaat uit een vereniging met ledenstructuur en een gemeenteraadsfractie. Het bestuur bestaat uit vier bestuursleden gekozen uit de leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bekijk in het overzicht het huidige partijbestuur.

Fractieleden zijn in de gemeenteraad gekozen leden van de partij Nissewaard Lokaal. De fractie van Nissewaard Lokaal bestaat uit een grote verscheidenheid aan mensen. Jong en oud, met en zonder ervaring in de politiek, maar allen met de voeten in de klei. Raadsleden Chris Hottentot, Tom den Daas, Fred Seker en Gerda den Daas vertegenwoordigen de partij in de gemeenteraad. Deze mensen worden daarnaast nog ondersteund door meerdere leden, inwoners uit de gemeente Nissewaard, die de fractie met kennis en ondersteuning terzijde staan.

In de commissies vinden voorbereidend overleg plaats voor dit ter besluitvorming in de gemeenteraad komt. Er zijn drie commissies:

  • Bestuur
  • Leefomgeving
  • Sociaal Domein

Op de fractiepagina kunt u meer lezen over onze fractie.

Nissewaard Lokaal

Nissewaard Lokaal is een vooruitstrevende partij die de inwoner centraal stelt. De partij zet zich voor alle inwoners van Nissewaard in, met een realistische kijk op de politiek.

Zoeken op de site