Bestuursleden 
Koos (240 px)Koos Smeding
Voorzitter
Fred (240 px)Fred Seker
Secretaris (interim)
Geen stemrecht in bestuur
gerda (240 px)Gerda den Daas
Penningmeester
Geen stemrecht in bestuur
Sebastiaan Vermeulen
Algemeen Bestuurslid
Vacature: secretaris/bestuurslid