Begroting 2021: zorg om zorg, meer middenhuur en verbeter de leefomgeving

Nissewaard Lokaal maakt zich zorgen om de Rijksbijdragen voor het Sociaal Domein, waaronder de WMO. Dat stelt de partij tijdens de algemene beschouwingen, de jaarlijkse reactie op de voorgestelde begroting. De bijdragen die het Rijk betaalt aan de gemeenten in Nederland nemen steeds verder af. Terwijl de kosten en de zorgtaken voor gemeenten alleen maar verder toenemen. Veel gemeenten staat het water al aan de lippen. Als gevolg van de kortingen op de zorg, moeten meerdere gemeenten inmiddels bezuinigen op andere, noodzakelijke voorzieningen in de gemeente. Ook de gemeente Nissewaard moet jaarlijks geld toeleggen op de zorgtaken. Een deel van de ontvangen Enecogelden wordt hier inmiddels in geïnvesteerd.

Dit moet anders vindt Nissewaard Lokaal. De partij roept de gemeente dan ook op om zich aan te sluiten bij het initiatief ‘Raden in Verzet’. Dit initiatief, gestart door de gemeenteraad van Zoetermeer, wil dat de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) zich bij het kabinet en Kamer hard gaat maken voor een toereikende vergoeding voor het Sociaal Domein.

Daarnaast wil Nissewaard Lokaal meer middenhuur in de gemeente gerealiseerd zien. Volgens de partij ligt de focus op dit moment teveel op koopwoningen in het hogere prijssegment. Doordat de prijs van koopwoningen de laatste jaren ook fors zijn gestegen, ontstaat er een gat tussen vraag en aanbod. Mensen die scheefwonen kunnen daarom niet altijd doorstromen. Zij verdienen teveel voor een sociale huurwoningen, maar te weinig voor een koophuis.

Tenslotte wil Nissewaard Lokaal een kwaliteitsslag in de leefomgeving. Zo vindt de partij dat er meer milieucontroleurs moeten worden ingezet, om naastplaatsingen tegen te gaan en wil de partij dat het groenonderhoud de komende jaren verbeterd wordt.

Lees de volledige bijdrage van Nissewaard Lokaal.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *