Nieuws

Nissewaard Lokaal wil mogelijkheden voor planten bedrijfsbos onderzoeken

Er is regelmatig veel ophef rond de kap van bomen. Veel inwoners zijn erg betrokken bij het groen in de nabije leefomgeving. Daarom heeft ook Nissewaard Lokaal zich hier regelmatig druk om gemaakt. Niet voor niets is er in het coalitieprogramma opgenomen dat de gemeente meer bomen zal compenseren, dan er gekapt worden. Om daarnaast …

Nissewaard Lokaal wil mogelijkheden voor planten bedrijfsbos onderzoeken Lees meer »

Van dark store naar art store

Sinds enige tijd heeft flitsbezorger Flink zich gevestigd in het oude pand van autobedrijf Troost aan de Mizarstraat. Helaas, moet Nissewaard Lokaal constateren, is het uiterlijk van het pand niet meteen aangepakt. Hierdoor kijken voorbijgangers uit op de achterkant van koelkasten en stellingen. Nu de metropilaren zijn opgefrist met kunstzinnige uitingen, vroeg raadslid Fred Seker …

Van dark store naar art store Lees meer »

Renovatie bruggen gaat tot overlast leiden

Wethouder wil duidelijke coördinatie “De werkzaamheden aan Hartelbrug en Spijkenisserbrug gaan tot flinke overlast leiden,” vertelt verkeerswethouder Chris Hottentot (Nissewaard Lokaal). “Dat ga ik ook niet ontkennen, maar kan ik ook niet veranderen.” De komende jaren gaan zowel de Hartelbrug als de Spijkenisserbrug eruit voor noodzakelijke renovatie. “En dat is hard nodig, het laatste wat …

Renovatie bruggen gaat tot overlast leiden Lees meer »

Containertuintjes tegen afvaloverlast

Nissewaard Lokaal onderschrijft de ambities uit het coalitieprogramma op het gebied van schoon, heel en veilig. Om die reden was het voor Nissewaard Lokaal dan ook logisch om samen met PvdA mee te doen met de motie van ChristenUnie-SGP. Hierin vragen de partijen om containertuintjes te realiseren rond ondergrondse vuilcontainers. De motie werd unaniem door …

Containertuintjes tegen afvaloverlast Lees meer »

Nissewaard Lokaal: Positief over de toekomst, maar voorzichtigheid geboden

Ondanks een positief financieel resultaat over 2021 en een uitstekende buffer tegen financiële tegenvallers, het zogenaamde weerstandsvermogen, vindt Nissewaard Lokaal dat de gemeente voorzichtig moet zijn met uitgaven. Dat stelde fractievoorzitter Koos Smeding tijdens de behandeling van de perspectiefnota voor 2023. Hierin worden de kaders voor de begroting van 2023 meegegeven. “Door de huidige onzekere …

Nissewaard Lokaal: Positief over de toekomst, maar voorzichtigheid geboden Lees meer »

Nissewaard Lokaal houdt vast aan akkoord: ‘Geen windmolens achter Noord’

Nissewaard Lokaal blijft vasthouden aan de afspraken in het coalitieakkoord om geen windmolens achter Noord te willen plaatsen. Dat stelt de partij in een reactie op het nieuws dat HVC Landwind toch vijf molens overweegt te plaatsen op de Brielse Maasdijk. “Het staat HVC Landwind vrij om een vergunning aan te vragen voor vijf windmolens”, …

Nissewaard Lokaal houdt vast aan akkoord: ‘Geen windmolens achter Noord’ Lees meer »

Nissewaard Lokaal blij met coalitieakkoord

Nissewaard Lokaal is blij met het coalitieakkoord die de onderhandelaars van ONS, PvdA en Nissewaard Lokaal vrijdag 20 mei hebben gepresenteerd. Veel punten die de partij tijdens de verkiezingscampagne naar voren heeft gebracht, hebben hierin een plek gekregen. Zo is er aandacht voor de kostendelersnorm. Kinderen van mensen met een uitkering hoeven daardoor niet zomaar …

Nissewaard Lokaal blij met coalitieakkoord Lees meer »

Kostendelersnorm onderwerp van gesprek in onderhandelingen

“Dank voor de steun in de rug tijdens de onderhandelingen over de kostendelersnorm”, zei fractievoorzitter Chris Hottentot van Nissewaard Lokaal. Vier partijen, Belang van Nissewaard, VOOR Nissewaard, GroenLinks en Jong Nissewaard hadden een motie ingediend om de leeftijd voor de kostendelersnorm te verhogen naar 28 jaar. Een motie die in februari nog door Nissewaard Lokaal …

Kostendelersnorm onderwerp van gesprek in onderhandelingen Lees meer »

Raad wil leeftijdgrens inwonende kinderen minima niet oprekken naar 27 jaar

Er komt geen oprekking van de leeftijdsgrens voor inwonende kinderen bij minima. De gemeenteraad van Nissewaard heeft in meerderheid tegen de motie kostendelersnorm gestemd van Nissewaard Lokaal. In de motie vroeg de partij om de leeftijdsgrens op te rekken naar 27 jaar. Een raadsmeerderheid voelde hier echter niets voor. Zij gaven aan dat er in …

Raad wil leeftijdgrens inwonende kinderen minima niet oprekken naar 27 jaar Lees meer »

Nissewaard Lokaal, ONS en PvdA altijd aanwezig bij raadsvergaderingen

Belang van Nissewaard meest afwezige partij De stem van kiezers op Nissewaard Lokaal blijkt in goede handen. Bij alle commissie- en raadsvergaderingen gehouden in de raadsperiode 2018-2022 was Nissewaard Lokaal altijd aanwezig. Dit sluit aan op de vorige raadsperiode van 2015 tot 2018, waarbij Nissewaard Lokaal ook geen enkele vergadering heeft gemist. De partij bestond …

Nissewaard Lokaal, ONS en PvdA altijd aanwezig bij raadsvergaderingen Lees meer »