Nieuws

Gemeente: Rotterdamwet niet toe te passen tegen huisjesmelkers

In antwoord op schriftelijke vragen van Nissewaard Lokaal laat de gemeente Nissewaard weten de Rotterdamwet niet te gaan toepassen op huisjesmelkers. Volgens de gemeente is de wet daar niet voor bedoeld. De Rotterdamwet is met name bedoeld om de leefbaarheid op peil te houden in gebieden waar deze onder druk staat en waar een opeenstapeling …

Gemeente: Rotterdamwet niet toe te passen tegen huisjesmelkers Lees verder »

Gemeente ondersteunt roep Nissewaard Lokaal

De gemeente Nissewaard ondersteunt de oproep van Nissewaard Lokaal om meer middenhuur te realiseren en de woonomgeving te verbeteren. Dat vertelde wethouder Jan- Willem Mijnans (ONS) tijdens de begrotingsraad. Tijdens de raad riep Nissewaard Lokaal om meer woningen te realiseren in de middenhuur sector. Volgens Nissewaard Lokaal ligt de focus teveel op koopwoningen in het …

Gemeente ondersteunt roep Nissewaard Lokaal Lees verder »

Raadsmeerderheid tegen verhuispas voor bezoek gemeentewerf

Een meerderheid van de raad stemde tegen het voorstel van Nissewaard Lokaal om een verhuispas in te voeren voor 4 extra bezoeken aan de gemeentewerf bij verhuizingen. De raadsleden vonden een verhoging van de afvalstoffenheffing niet gepast. Tot ontsteltenis van fractievoorzitter Chris Hottentot. Hottentot rekende de raad voor dat de verwachte extra kosten voor een …

Raadsmeerderheid tegen verhuispas voor bezoek gemeentewerf Lees verder »

Begroting 2021: zorg om zorg, meer middenhuur en verbeter de leefomgeving

Nissewaard Lokaal maakt zich zorgen om de Rijksbijdragen voor het Sociaal Domein, waaronder de WMO. Dat stelt de partij tijdens de algemene beschouwingen, de jaarlijkse reactie op de voorgestelde begroting. De bijdragen die het Rijk betaalt aan de gemeenten in Nederland nemen steeds verder af. Terwijl de kosten en de zorgtaken voor gemeenten alleen maar …

Begroting 2021: zorg om zorg, meer middenhuur en verbeter de leefomgeving Lees verder »

Nissewaard Lokaal: ‘Bied meer ruimte voor bezoek aan gemeentewerf bij verhuizing’

Nissewaard Lokaal stelt voor om meer bezoeken aan de gemeentewerf toe te staan bij een verhuizing. De partij dient hiertoe een motie in tijdens de begrotingsbehandeling. Vanwege de stijgende Rijksbelasting op restafval sinds 1 januari 2020, heeft de gemeenteraad in 2019 besloten om het aantal bezoeken te beperken. Hierdoor kon voorkomen worden dat de afvalkostenheffing …

Nissewaard Lokaal: ‘Bied meer ruimte voor bezoek aan gemeentewerf bij verhuizing’ Lees verder »

Nissewaard Lokaal wil aanpak huisjesmelkers via Rotterdamwet

Nissewaard Lokaal wil dat de gemeente Nissewaard huisjesmelkers gaat aanpakken door gebruik te maken van de Rotterdamwet. De partij heeft in schriftelijke vragen hierop aangedrongen. Nissewaard Lokaal ontvangt steeds meer klachten van bewoners waarbij in de nabije omgeving huizen worden opgekocht door huisjesmelkers en beleggers. De woningen worden vaak boven de vraagprijs gekocht en vervolgens …

Nissewaard Lokaal wil aanpak huisjesmelkers via Rotterdamwet Lees verder »

Vragen over parkeeroverlast Happy Italy

Nissewaard Lokaal wil dat er gehandhaafd gaat worden op geparkeerde auto’s bij Happy Italy. Nu de horeca dicht moet parkeren automobilisten die ‘even een maaltijd afhalen’, op en rond de voetgangersoversteekplaats voor het Italiaanse restaurant. De partij ontving diverse klachten van inwoners die zich ergeren aan de gevaarlijke situatie. Al eerder had Nissewaard Lokaal zich …

Vragen over parkeeroverlast Happy Italy Lees verder »

Nissewaard Lokaal stelt schriftelijke vragen over BIZ centrum

Nissewaard Lokaal heeft schriftelijke vragen ingediend over het BIZ Centrum. Het BIZ, voluit Bedrijfsinvesteringszone, is een gebied die door de gemeente is aangewezen als belastinggebied. De gemeente kan ondernemers in dit gebied belasting opleggen, die kan worden gebruikt om in het gebied te investeren. Vaak wordt dit als alternatief voor een winkeliersvereniging opgezet in winkelgebieden. …

Nissewaard Lokaal stelt schriftelijke vragen over BIZ centrum Lees verder »

Coalitie en D66 stemmen tegen ontmoedigen reclamefolders

De coalitiepartijen ONS, VVD en PvdA en oppositiepartij D66 stemden tegen een motie ingediend door initiatiefnemer Nissewaard Lokaal en de partij LieverLinks. In de motie vroegen de partijen om het bezorgen van reclamefolders te ontmoedigen door deze alleen toe te laten indien bewoners een ja-sticker op de brievenbus hebben zitten. De coalitiepartijen voelden hier niets …

Coalitie en D66 stemmen tegen ontmoedigen reclamefolders Lees verder »

Nissewaard Lokaal wil huis-aan-huis reclame ontmoedigen

Nu de gemeente Rotterdam het hoger beroep tegen de reclamebranche heeft gewonnen, wil ook Nissewaard Lokaal het bezorgen van reclamefolders ontmoedigen. Alleen huishoudens die een ja-ja sticker op de brievenbus hebben, ontvangen dan nog reclamefolders. Huis-aan-huiskranten en niet-commerciële uitingen vallen hier niet onder en kunnen wel gewoon bezorgd blijven worden. Met deze maatregel wil Nissewaard …

Nissewaard Lokaal wil huis-aan-huis reclame ontmoedigen Lees verder »