Nissewaard Lokaal: ‘Bied meer ruimte voor bezoek aan gemeentewerf bij verhuizing’

Nissewaard Lokaal stelt voor om meer bezoeken aan de gemeentewerf toe te staan bij een verhuizing. De partij dient hiertoe een motie in tijdens de begrotingsbehandeling. Vanwege de stijgende Rijksbelasting op restafval sinds 1 januari 2020, heeft de gemeenteraad in 2019 besloten om het aantal bezoeken te beperken. Hierdoor kon voorkomen worden dat de afvalkostenheffing te veel zou stijgen, zoals in andere gemeenten wel is gebeurd.

Aan het begin van de zomer heeft Nissewaard Lokaal met een onderzoek gevraagd hoe inwoners het gewijzigde beleid ervaren. Met name bij uitzonderlijke gevallen, zoals verhuizingen, bleek het beperkte bezoek aan de gemeentewerf een struikelblok. Van de ondervraagden gaf 88% aan graag een uitzondering te zien op de regel om de werf 8 tot 12 keer per jaar te kunnen bezoeken.

Nissewaard Lokaal stelt dan ook voor om een verhuispas aan te bieden. Een voorstel dat op steun van andere partijen kon rekenen tijdens het bespreken van het onderzoek. In de commissie Leefomgeving gaven meerdere partijen aan wel iets te voelen voor deze suggestie.

Nissewaard Lokaal legt daarom een motie voor in de begrotingsraad. Daarin vraagt de partij om een speciale verhuispas aan te bieden, waardoor inwoners die gaan verhuizen kosteloos 4 extra bezoeken kunnen brengen aan de gemeentewerf. Tijdens de raadsvergadering van woensdag 11 november kunnen de partijen hierover stemmen.

Bijlage:
Motie verhuispas

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *