financiën

Nissewaard Lokaal: Positief over de toekomst, maar voorzichtigheid geboden

Ondanks een positief financieel resultaat over 2021 en een uitstekende buffer tegen financiële tegenvallers, het zogenaamde weerstandsvermogen, vindt Nissewaard Lokaal dat de gemeente voorzichtig moet zijn met uitgaven. Dat stelde fractievoorzitter Koos Smeding tijdens de behandeling van de perspectiefnota voor 2023. Hierin worden de kaders voor de begroting van 2023 meegegeven. “Door de huidige onzekere …

Nissewaard Lokaal: Positief over de toekomst, maar voorzichtigheid geboden Lees meer »

Begroting 2021: zorg om zorg, meer middenhuur en verbeter de leefomgeving

Nissewaard Lokaal maakt zich zorgen om de Rijksbijdragen voor het Sociaal Domein, waaronder de WMO. Dat stelt de partij tijdens de algemene beschouwingen, de jaarlijkse reactie op de voorgestelde begroting. De bijdragen die het Rijk betaalt aan de gemeenten in Nederland nemen steeds verder af. Terwijl de kosten en de zorgtaken voor gemeenten alleen maar …

Begroting 2021: zorg om zorg, meer middenhuur en verbeter de leefomgeving Lees meer »

‘Bewaar Enecogeld als buffer voor coronacrisis’

Nissewaard Lokaal is blij dat de verkoop van de Eneco-aandelen naar tevredenheid is afgehandeld. In de commissie van 13 mei jl. waarschuwde de partij er wel voor om, vanwege de coronacrisis, het ontvangen geld niet meteen uit te geven. Het voorstel van het gemeentebestuur om bestaande leningen opnieuw te financieren kon wel op steun rekenen …

‘Bewaar Enecogeld als buffer voor coronacrisis’ Lees meer »