Inwoners draaien op voor financieel wanbeleid

De inwoners van de gemeente Nissewaard draaien op voor het financiële wanbeleid van het gemeentebestuur. Dat zei Nissewaard Lokaal in de raadsvergadering van 6 december jl. bij het vaststellen van de belastingverordeningen. Gemiddeld schieten huishoudens er €13 tot €17 bij in, zo stelde de partij. Nissewaard Lokaal ergert zich er aan dat de coalitiepartijen jarenlang op grote voet hebben geleefd en teveel geld hebben uitgegeven waardoor financiële buffers flink zijn afgenomen. De coalitiepartijen ONS, VVD en CDA zijn al sinds 2006 vertegenwoordigd in het gemeentebestuur. Eerst nog voor Spijkenisse en sinds 2015 ook voor de gemeente Nissewaard.

De gevolgen tekenen zich steeds beter uit. Eerder toegezegde teruggaven van precarioheffing én afvalstoffenheffing kan de gemeente niet meer nakomen. Volgens het bestuur komt dit, omdat Stedin weigert precarioheffing te betalen. Juist daar werd de winst verwacht. Nu Stedin weigert te betalen worden de lasten verhaald op de inwoners. Volgens Nissewaard Lokaal heeft het gemeentebestuur haar huiswerk niet goed gedaan bij het invoeren van de precarioheffing.

Knollen voor citroenen
Hoewel volgens de coalitiepartijen inwoners er op vooruitgaan, is Nissewaard Lokaal het hier niet mee eens. “Een typisch voorbeeld van knollen voor citroenen verkopen,” zei fractievoorzitter Chris Hottentot. Volgens Hottentot wordt de precariokorting nu verwerkt in de afvalstoffenheffing, maar daarom is deze vergoeding deels een sigaar uit eigen doos. Eerder kondigde Reinis namelijk een korting aan van €13 tot €17 op de afvalstoffenheffing vanwege besparingen door het omgekeerd inzamelen. Kortingen die volgens Nissewaard Lokaal toe behoren aan de inwoners. Tegelijkertijd was eerder een teruggave van de geheven precariokosten door Evides en Stedin toegezegd van €32. Totaal dus een teruggave van €45 tot €49 per huishouden.

Niet instemmen
In het voorstel bij het belastingplan is deze korting slechts €32,10. Volgens Nissewaard Lokaal voldoet het gemeentebestuur hiermee niet aan haar beloftes aan de inwoners. Namelijk om de afvalstoffenheffing kostenneutraal te laten zijn én om de precariokosten terug te betalen.

Omdat inwoners niet krijgen waar zij wel recht op hebben kon Nissewaard Lokaal niet instemmen met het belastingplan 2018.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *