Nissewaard Lokaal: Positief over de toekomst, maar voorzichtigheid geboden

Ondanks een positief financieel resultaat over 2021 en een uitstekende buffer tegen financiële tegenvallers, het zogenaamde weerstandsvermogen, vindt Nissewaard Lokaal dat de gemeente voorzichtig moet zijn met uitgaven. Dat stelde fractievoorzitter Koos Smeding tijdens de behandeling van de perspectiefnota voor 2023. Hierin worden de kaders voor de begroting van 2023 meegegeven. “Door de huidige onzekere tijden met prijsstijgingen op alle gebieden worden het, voor zowel de inwoners als gemeente, onzekere en financieel pittige tijden,” stelde Smeding vast.

Nissewaard Lokaal heeft er grote moeite mee dat de Rijksoverheid niet consequent is in de vergoedingen die de gemeente ontvangt. Daardoor kan de gemeente niet goed budgetteren en onvoldoende sturen op steeds meer taken die de gemeente moet uitvoeren. Zo wil het Rijk de gemeente in 2026 voor miljoenen korten op de Rijksbijdragen. “Er is ons duidelijk uitgelegd door de gemeente dat dit voorstel niet erg realistisch is,” legt Smeding uit. “Dit zou onnodig veel bezuinigingen van ons eisen ten koste van onze inwoners.”

Nissewaard Lokaal sprak haar vertrouwen uit over de eventuele maatregelen die het college wenst te treffen. Hiermee wordt voorkomen dat er bezuinigd moet worden of lasten moeten worden verzwaard. De gemeente kan daardoor verder inzetten op de grootschalige vervangingen die Nissewaard staat te wachten, omdat veel bruggen en andere infrastructuur aan het eind van hun levensduur zijn. De partij is tevreden dat er verder ingezet blijft worden op leefbaarheid in de bestaande wijken en kernen. Zo wil de gemeente wijken als De Hoek, Akkers en Waterland een kwaliteitsimpuls geven.

Toch blijft Nissewaard Lokaal realistisch. “Niet alles zal tegelijk kunnen worden gerealiseerd en de financiële uitgaven zullen ten gevolge van de huidige economische ontwikkelingen onder druk zal komen te staan,” sluit Smeding af.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *