Zouden raadsleden beseffen dat hun besluiten consequenties hebben voor mensen?

Zouden raadsleden beseffen dat hun besluiten consequenties hebben voor mensen? Ik vraag het mij soms oprecht af. Het lijkt wel alsof het raadswerk voor sommigen een leuke hobby is. Beetje meepraten, beetje mee kunnen denken. Maar het moet natuurlijk niet te lastig worden. De gemakzucht waarmee over sommige onderwerpen besloten wordt. Of de gemakzucht om op sommige onderwerpen verdere discussie te weigeren. Ik heb me er aan gestoord de laatste tijd.

Zo hebben wij vorige maand een interpellatiedebat aangevraagd om meer duidelijkheid te krijgen over de situatie rond de viskraam op het Akkerhof. Zeker nadat wethouder Jan-Willem Mijnans in de krant stelde dat deze mensen pech hadden dat Albert Heijn de ingang niet ging verplaatsen. Dat schoot bij ons in het verkeerde keelgat, omdat er raadsleden waren die om deze reden destijds voor verplaatsing stemde. De eerste opmerking die er kwam; moeten we hier nu weer over praten? We hebben er al zo vaak over gesproken.
Ja, daar moeten we over praten. Zeker als er zaken veranderen. Besluiten zijn genomen op verkeerde aannames. Er nieuwe informatie komt en een wethouder doet alsof zijn neus bloedt. Ja! Dan moeten we er nog eens over praten. En binnenkort misschien opnieuw, want wij hebben een WOB verzoek gedaan om de onderste steen boven te krijgen.

In de raadsvergadering van afgelopen week stond er op de lijst van ingekomen stukken de beantwoording van het gemeentebestuur over de ophef rond Barnisse. De horecagelegenheid in de Bernisse die wordt uitgebaat door de vrouw van een wethouder en een ambtenaar. Eerder hebben partijen vragen gesteld en vervolgens kroop het gemeentebestuur in de media in de slachtofferrol. Dat er allemaal insinuaties waren die niet klopten. Daarom had Nissewaard Lokaal netjes gewacht met vragen stellen. Eerst antwoord op de vragen, eerst het feitenrelaas helder en daarna op inhoud vragen stellen. Maar, dit werd geweigerd door de raad. Zelfs door de aanvankelijke vragenstellers CDA en LOB. We gaan het hier niet opnieuw over hebben. Dus moeten wij de volgende keer dan ook maar ongefundeerd gaan beschuldigen en over die ongefundeerde beschuldigingen vragen gaan stellen? Uiteraard zullen wij alsnog schriftelijke vragen stellen aangaande de kwestie. Want er is misschien alles aan gedaan om belangenverstrengeling te voorkomen, maar hoe zit het met de schijn van voorkennis? En een procedure waarvan de spelregels worden veranderd nadat de vrouw van de wethouder als enige een aantrekkelijk bod doet? Het wegstappen van een wethouder van het dossier alleen is dan niet voldoende. In hoeverre was hij wel aanwezig bij de beraadslagingen? Daar willen wij meer van weten.

Tenslotte het windmolendossier. Als het aan de raad ligt, dan komen de windmolens er. En snel. De kansen om procedures te starten zijn beperkt tot één. En daarvoor moet je wel naar de Raad van State in Den Haag én zo’n €170 neertellen om bezwaar te maken. Want dat maakt het voor onze inwoners eenvoudiger vindt de raad. Toevallig heeft de gemeente er veel baat bij, want minder procedures betekent ook minder vertraging.
En dan kan je sowieso al de hele energietransitie in twijfel trekken. Ik heb de overige raadsleden een overzicht gestuurd met meer dan honderd krantenartikelen waarin diverse zaken worden aangehaald die fout gaan in de energietransitie. Maar denk je dat er ook maar een raadslid was die voor de windmolens heeft gestemd, die hier serieus naar heeft gekeken en waarborgen heeft geëist om deze fouten te voorkomen? Nee! Ze weten het, maar benoemen het niet. Liever doorgaan op de verkeerde weg.

Zoals ik al zei. Het moet voor velen wel een leuke hobby blijven. Beetje meepraten, beetje mee kunnen denken. Maar het moet natuurlijk niet te lastig worden. Naar mijn idee is een deel van de raad wereldvreemd. Ze benaderen alles vanuit hun eigen perspectief. Vanuit hun eigen leefwereld. Maar niemand lijkt zich te kunnen verplaatsen in de leefwereld van een ander. Blind voor de werkelijkheid. Want dat is lastig.

Chris Hottentot
Nissewaard Lokaal

Naschrift: Waarschijnlijk zullen raadsleden, net als na een eerdere column, hierover vallen . Met argumenten als ‘het tast het aanzien van de raad aan’. Liever maakt men zich druk om het eigen imago, dan om de gevolgen van hun keuzes. Dat is ook een manier om je ergens over druk te maken, maar dat is niet de mijne. Een kritische blik in de spiegel. Een stuk zelfreflectie. Het ontbreekt. Persoonlijk maak ik me eerder druk om de gevolgen van mijn besluiten, dan wat men vindt van de raad of de politiek. Maar goed, dat ben ik maar.

7 gedachten over “Zouden raadsleden beseffen dat hun besluiten consequenties hebben voor mensen?”

 1. Corrie van Hoorn Bijkerk

  Procedure bij de Raad van State kost aan griffie kosten €181,00.
  Daarom is het voor een burger ondoenlijk om überhaupt beroep aan te tekenen.
  Heel de politieke macht is gebaseerd op vriendjes politiek.
  Worden raadsleden wel volledig op de hoogte gebracht, of wordt er veel met een dubbele agenda en achter de coulissen al veel bedisseld?
  Hopelijk zien we een verschuiving met de komende Gemeenteraadsverkiezingen. Maar ik heb er een hard hoofd in, kies men met verstand of emotie!

 2. Goeiemorgen Chris
  Heel helder neergezet wij zijn nu een aantal keren bij vergaderingen aanwezig geweest en hebben echt kunnen zien dat een aantal leden iewat maatschappij vreemd zijn
  Daar bedoel ik mee zij moeten besluiten over iets waar ze geen verstand van hebben en ze hebben ook niet de moeite genomen om zich er in te verdiepen maar het geeft sommigen waarschijnlijk wel een kick geven om te kunnen zeggen
  ik zit in de raad.
  De goede en daar bedoel ik mee de mensen leden die wel voor hun idealen en onrecht opkomen en zaken voor de toekomst goed willen beoordelen en daarna een besluit gefundeerd besluit te nemen
  Wat ons toch heel erg opviel was de eensgezindheid in een partij alsof je binnen een partij over een onderwerp geen andere mening kan hebben
  Kortweg Chris
  Je slaat de spijker op zijn kop

 3. Ingrid de Bruijn

  Spijker op zijn kop Chris! Maar dit is niet iets wat je alleen in de raad van Nissewaard ziet. Want hoe naïef zijn onze politici als ze denken dat we de wereld kunnen redden door het land vol te zetten met windmolens en zonnepanelen. Daardoor iedereen van het gas af halen zonder te weten wat dat in de praktijk betekent. De enige oplossing on de wereld te redden is het stoppen van de overbevolking. Dan heb je minder voedsel, huizen, energie, consumptiemiddelen etc. nodig en dit zal beter werken dan mensen opzadelen met windmolens waarvan ze geen idee hebben wat ze er mee moeten als ze zijn afgeschreven. Ongekend dat al die zogenaamde knappe koppen dit niet snappen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *