Nissewaard Lokaal stelt vragen over kapbeleid

Nissewaard Lokaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur rond het kapbeleid. Het valt de partij op dat er de laatste maanden veel bomen worden gekapt binnen de gemeente. Eerder dit jaar, in februari, werd in de commissie Leefomgeving al gesproken over de op handen zijnde kap van het bos aan de Molendijk in Simonshaven. De toelichting van het gemeentebestuur riep bij de fractie van Nissewaard Lokaal meer vragen op dan dat er beantwoord werden.

Daarom heeft raadslid Fred Seker vrijdag 3 mei jl. namens de partij schriftelijke vragen ingediend. De partij wil meer inzicht in de kapplannen van de gemeente en heeft daarom gevraagd in welke bospercelen er in 2019 en komende jaren gekapt gaat worden. Daarnaast wil de partij weten met welke reden de diverse bomen gekapt worden. Tenslotte vraag Nissewaard Lokaal of er ook direct herplanting van bomen plaatsvindt en zo niet, wanneer dat wel verwacht kan worden.

Nissewaard Lokaal vindt het belangrijk dat het groen in deze omgeving zoveel mogelijk behouden blijft. Eerder heeft Nissewaard Lokaal om die reden aandacht gevraagd voor de kapplannen in het Mallebos. Door de ontstane ophef rond het kapbeleid heeft Staatsbosbeheer de kapplannen in overleg met belangengroepen, omwonenden en gemeente aangepast, zo liet Staatsbosbeheer onlangs weten.

Bijlage:
Schriftelijke vragen kapbeleid

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.