Twijfels bij test dynamische parkeerinfo P+R terreinen

Nissewaard Lokaal heeft grote twijfels bij de pilot die de gemeente Nissewaard wil houden bij de drie P+R terreinen rond de metrostations. In de commissie Leefomgeving spraken de partijen over het collegevoorstel om dynamische informatie beschikbaar te krijgen. De gemeente hoopt hiermee dat er minder omrijdkilometers ontstaan, omdat mensen vooraf kunnen zien of er nog plek is op het P+R terrein. Er is gekozen voor een pilot van twee jaar.

Fractievoorzitter Chris Hottentot van Nissewaard Lokaal stelde daarop voor om te waarborgen dat deze data openbaar beschikbaar komt. In dat geval kunnen ook navigatieapp-aanbieders deze informatie aanbieden. Hierdoor krijgen reizigers maatwerk aangeleverd en worden zij verwezen naar de dichtsbijzijnde beschikbare P+R locatie, zonder een aparte app op te starten achter het stuur.

Wethouder Igor Bal gaf aan dat er geen sprake was van open data, maar dat er is gekozen voor één partij. Juist om in deze fase kennis op te doen. Dit wekte de verbazing van Nissewaard Lokaal. Met name omdat het Rijk ervaring op wil doen met systemen en open data hiervoor belangrijk is. Daarnaast vraagt Nissewaard Lokaal zich af of weer een aparte app wel verkeersveilig is en gebruikt gaat worden.

Nissewaard Lokaal vind het belangrijk dat goed wordt nagedacht hoe er geleerd kan worden van nieuwe pilots en hoe deze bijdrage aan het landelijke initaitief om eenduidige informatie beschikbaar te krijgen. De partij heeft, mede naar aanleiding van de discussie, besloten om aanvullende schriftelijke vragen te stellen. Nissewaard Lokaal hoopt de beantwoording hiervan voor de behandeling in de gemeenteraad op 8 mei te mogen ontvangen.

Bijlage:
Schriftelijke vragen Nissewaard Lokaal

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *