Toch geen compensatie voor jaarlijkse precariokosten?

In het voorjaar van 2016 besloot de gemeenteraad tot het heffen van precarioheffing bij Stedin en Evides. Doel was de jaarlijkse financiën rond te blijven krijgen. Evides heeft hiermee ingestemd en de kosten doorberekend aan de klanten in het verzorgingsgebied van de gemeente Nissewaard. Stedin houdt echter haar poot stijf en vecht dit besluit aan. Als gevolg dreigt de gemeente €3,7 miljoen aan jaarlijkse inkomsten mis te lopen. Dit betekent een aanzienlijk financieel risico voor de begroting 2018 – 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard heeft nu een ander voorstel gedaan om de te verwachten lastenstijgingen te compenseren. Het college stelt nu aan de raad voor om de begrotingsbuffer te verhogen om het risico te kunnen opvangen. Het lijkt er op dat de gemeente niet direct de precariokosten terugbetaalt aan de inwoners, maar dit wil compenseren door een lagere afvalstoffenheffing. “Dat lijkt op een sigaar uit eigen doos, ” stelt fractievoorzitter Chris Hottentot van Nissewaard Lokaal. “Die korting zouden inwoners toch al krijgen.”

Eerder deze week kondigde Reinis al een korting aan van €13 tot €17 over 2018 na het succes van het omgekeerd inzamelen. “Het zal toch niet zo zijn dat deze korting, gekregen door de inzet van onze inwoners, uitgeruild wordt om de precarioheffing te compenseren? Dat zou betekenen dat onze inwoners uiteindelijk dus gewoon €30 door de neus wordt geboord.”

Nissewaard Lokaal wil meer duidelijkheid over het voorstel en vindt het plan alleen acceptabel als inwoners via de afvalstoffenheffing dubbel worden gecompenseerd. Als zowel de lagere afvalstoffenheffing als de precarioheffing wordt teruggegeven, in totaal zo’n €43 tot €47 per huishouden. “Daarbij moet het wel duidelijk gespecificeerd worden aan de inwoners. Het mag niet zo zijn dat bepaalde besparingen in de aanslagkosten verwerkt worden, zodat niet duidelijk is wat inwoners feitelijk terug krijgen.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *