Nissewaard Lokaal: “Stop plannen windmolens Plaatweg”

Nissewaard Lokaal wil dat de plannen, om windmolens op de Landtong te realiseren, worden herzien. Uit nieuw, internationaal, wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de windmolens te dicht op woningen worden geplaatst, waardoor geluidsoverlast dreigt voor omwonenden. In een uitzending van EenVandaag vertelt audioloog Jan de Laat dat dit komt doordat windmolens steeds hoger en krachtiger worden. In Nederland staan veel windmolens van 50 meter hoog. Die kunnen, volgens De Laat, gerust op een afstand van 500 meter van een woonwijk worden geplaatst. Maar bij de nieuwe, hogere windmolens moet de afstand worden vergroot. In tegenstelling tot Denemarken en andere landen, wordt daar in Nederland nog geen rekening mee gehouden.

In die landen hebben ze de stelregel; de afstand tot de bebouwde kom is ongeveer 10 keer de hoogte van de turbine. Dat betekent dat een turbine van 220 meter, dus op minimaal 2,2 kilometer van de bebouwde kom moet staan. “En dat staan de turbines aan de Plaatweg niet”, aldus Nissewaard Lokaal. Dat dit tot overlast leidt, blijkt wel bij het Windpark Spui nabij Nieuw-Beijerland. Volgens EenVandaag werden daar in maart 2019 vijf windturbines geplaatst op een afstand van nog geen 500 meter van twaalf huizen. De geluidshinder van de turbines was zo groot dat inmiddels zes van de twaalf gezinnen zijn verhuisd.

Overlast
Volgens advocaat Peter de Lange, die inmiddels zo’n 130 procedures heeft lopen tegen windturbines of plannen daarvoor, zit het probleem in de normen. Er wordt een limiet gehanteerd van 41 decibel aan de gevel. De gemiddelde ‘geluidsbelasting’ mag de limiet van 41 decibel niet overschrijden. En daar ligt het probleem. Een turbine maakt bij harde wind veel meer lawaai. Daardoor kan het gebeuren dat bewoners dagenlang enorme overlast hebben, maar dat het gemiddelde nog ruim onder de norm blijft. Ook De Lange deelt de mening dat er voor windturbines een afstand moet gelden.

Nieuwe normen
Nissewaard Lokaal wil dat de plaatsing van nieuwe windmolens gebeurt volgens de normen die men o.a. in Denemarken al hanteert. Dat betekent volgens de partij dat alle regionale plannen moeten worden herzien. In september vroeg Nissewaard Lokaal om een pas op de plaats rondom de plannen voor windenergie. Een ruime raadsmeerderheid zag hier niets in. Nissewaard Lokaal hoopt dat met de nieuwe wetenschappelijke inzichten meer partijen te overtuigen om een pas op de plaats te maken.

Heenvliet en Geervliet
“En hopelijk helpt dit onderzoek ook de inwoners van Heenvliet en Geervliet, die al langer te kampen hebben met illegaal geplaatste windmolens”, stelt Nissewaard Lokaal. “Maar dan moet onze gemeente wel het goede voorbeeld geven.”

Foto: Leendert van Luik

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *