Raad wil geen pas op de plaats windmolenterreur

De raad van Nissewaard wil het Rijk niet oproepen om een pas op de plaats te maken rond de plaatsing van windmolens. Volgens wethouder Igor Bal (VVD) moeten we de ambities van het Rijk, om klimaatneutraal te worden, volgen. Bovendien sluiten ook de ambities van dit gemeentebestuur daarbij aan. “Dit hebben we zo met elkaar afgesproken”, zei Bal tegen de raad. De gemeente wil klimaatneutraal worden. Nu steeds duidelijker wordt dat de doelen niet gehaald worden en de kosten voor bewoners te hoog op kunnen lopen, vroeg Nissewaard Lokaal om bij het Rijk aan te dringen een pas op de plaats te maken en de energiestrategie te herzien. Hierbij moeten ook andere energiebronnen onderzocht en meegenomen worden. Nu ligt de focus vooral op zon- en windenergie en biomassa. Van de aanwezige partijen steunde alleen de PVV de oproep van Nissewaard Lokaal.

Volgens Nissewaard Lokaal is het niet haalbaar om alleen op zon- en windenergie klimaatneutraal te worden. “De hoeveelheid energie, opgebracht door windmolens, is op dit moment slechts 2%”, zo haalde fractievoorzitter Chris Hottentot de cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie aan. “Dan moet de echte groei nog komen. Dat betekent dat elke lege plek op ons eiland in de toekomst mogelijk windmolens krijgt. Dan is de huidige discussie of dit in open gebied of langs de randen moet komen slechts een zoethoudertje.”

300 miljoen
Veel partijen hielden vol dat het belangrijk is dat de plannen haalbaar en betaalbaar moeten worden. Maar wat dit precies inhield, konden zij niet uitleggen. Volgens Hottentot heeft het PBL berekend dat een huishouden dat van D-label naar energieneutraal wil gaan €35.000 moet investeren. Slechts de helft wordt terugverdiend. “Dit vraagt dus om forse subsidies om dit kostenneutraal te regelen”, hield Hottentot de raad voor. “Als we uitgaan van een gemiddelde van €10.000 wat mensen er bij inschieten, verdeeld over zo’n 30.000 huishoudens, dan praten we over €300 miljoen alleen al in Nissewaard. Al zou het lager zijn, zeg € 100 miljoen, gaan we dat aan subsidies teruggeven aan onze inwoners?” Op deze vraag volgde vanuit de raad geen antwoord.

Jarenlange schuld
Uiteindelijk werd de motie weggestemd. Volgens Rob van der Waal van ONS wil de gemeente beginnen met de eenvoudige stappen, zonnepanelen en woning isolatie, en tussentijds evalueren. Volgens Nissewaard Lokaal is daar niets mis mee, maar de partij vreest dat tegelijkertijd stappen worden gezet rond windmolens die niet meer zijn terug te draaien. “Alle berekeningen laten zien dat de huidige plannen niet realistisch en niet haalbaar zijn. Dit beleid blind blijven volgen is dan niet alleen kortzichtig, maar ook dom. Straks zijn we te laat en zitten onze inwoners met een jarenlange schuld opgescheept. Alleen maar ‘omdat we het hebben afgesproken’, zo besloot Hottentot zijn betoog.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *