Toestemming voor filmen van raadsvergadering?

Is het terecht om vooraf toestemming te moeten vragen om het debat tijdens een openbare raadsvergadering te filmen? Of is dit een beperking van het recht op informatie voor inwoners van de gemeente?

Afgelopen raadsvergadering sloot burgemeester Mirjam Salet de raadsvergadering af, maar voor zij dit deed had zij nog een kort woord over voor een persoon op de publieke tribune. Een medewerker van Nissewaard Lokaal. Deze filmde namelijk het debat over de nachtmetro tijdens de raadsvergadering en zond dit live op Facebook uit, omdat veel inwoners benieuwd waren naar de beraadslagingen. Volgens de burgemeester waren een aantal raadsleden onrustig geworden en om die reden zijn er regels omtrent filmen van de raad. Een van die regels is het vooraf melden wanneer er gefilmd gaat worden. Natuurlijk. Als er regels zijn, dan moet iedereen zich daaraan houden. Alleen moeten die wel consequent worden nageleefd.

In het begin van het raadsseizoen is een aantal keren door de PvdA vanaf de publieke tribune gefilmd. Hierover is, zover wij weten, nooit toestemming gevraagd en is er in elk geval nooit een mededeling gedaan aan de raad betreffende het filmen. De voormalige voorzitter van de VVD maakte foto’s van diverse raadsvergaderingen. En wie zegt dat met deze camera niet ook nog eens gefilmd is? Hier is ook nooit melding van gemaakt bij de raad. De inwoners van Oudenhoorn hebben bij inspraakmomenten en discussies ook zonder melding vooraf gefilmd en ook in de afgelopen raad is er eerder op de avond rond het inspreken over acute zorg gewoon gefilmd zonder melding vooraf.

Het feit dat in al deze gevallen alleen de medewerker van Nissewaard Lokaal hierop wordt aangesproken stelt ons dan ook bijzonder teleur. Dit voelt voor onze partij aan als willekeur. Wij vinden het dan ook bijzonder teleurstellend dat onze partij anders wordt behandeld dan andere partijen. Het enige wat wij doen is de openbare beraadslagingen publiek toegankelijk maken.

De raadsvergadering is een openbare gelegenheid. Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) geeft mensen de vrijheid van nieuwsgaring. Social media maakt het eenvoudiger om deze nieuwsgaring niet alleen meer via de gereguleerde mediakanalen te brengen. Het biedt ons als politieke partij ook de mogelijkheid om verantwoordelijkheid af te leggen over ons handelen. Nissewaard Lokaal maakt daar optimaal gebruik van, binnen de grenzen die een raadsvergadering ons daarvoor biedt.
Via de gemeente is het op https://nissewaard.raadsinformatie.nl wel mogelijk om live de raadsvergadering mee te luisteren. Alleen biedt dit nog geen mogelijkheden om livebeelden vanuit de raad te zien of te delen.

Het lijkt onze partij beter om, in plaats van toestemming te verlangen en de vrije nieuwsgaring te beperken, spelregels met elkaar af te spreken. Dit is ook gebeurd in bijvoorbeeld Gouda. Met name de regels 2.7 tot en met 2.10 zijn hiervoor interessant en bieden iedereen de ruimte om te filmen bij een raadsvergadering. Zolang de raadsleden maar niet beperkt worden in hun taak en niet hinderlijk gevolgd worden.

Dat lijkt ons dé manier hoe we om moeten gaan met nieuwe technologie. Zolang we als gemeente niet in staat zijn om raadsvergaderingen zelf in beeld te brengen, moeten we nieuwe technieken omarmen. Deze moeten we niet beperken door rare regels. Inwoners hebben recht op informatie.

Chris Hottentot
Marc van der Kooy

Nissewaard Lokaal

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *