minima

Nissewaard Lokaal blij met meer lucht voor bijstandsgerechtigden

Nissewaard Lokaal is blij dat het gemeentebestuur heeft besloten om bijstandsgerechtigden meer financiële ruimte te geven. Sinds 1 oktober is het bijstandsgerechtigden toegestaan om tot maximaal € 1200 per kalenderjaar aan giften ontvangen, zonder dat ze op hun uitkering gekort worden. Bovendien wil de gemeente een uitkering niet meer korten vanwege de kostendelersnorm, als dit …

Nissewaard Lokaal blij met meer lucht voor bijstandsgerechtigden Lees meer »

Kostendelersnorm onderwerp van gesprek in onderhandelingen

“Dank voor de steun in de rug tijdens de onderhandelingen over de kostendelersnorm”, zei fractievoorzitter Chris Hottentot van Nissewaard Lokaal. Vier partijen, Belang van Nissewaard, VOOR Nissewaard, GroenLinks en Jong Nissewaard hadden een motie ingediend om de leeftijd voor de kostendelersnorm te verhogen naar 28 jaar. Een motie die in februari nog door Nissewaard Lokaal …

Kostendelersnorm onderwerp van gesprek in onderhandelingen Lees meer »

Raad wil leeftijdgrens inwonende kinderen minima niet oprekken naar 27 jaar

Er komt geen oprekking van de leeftijdsgrens voor inwonende kinderen bij minima. De gemeenteraad van Nissewaard heeft in meerderheid tegen de motie kostendelersnorm gestemd van Nissewaard Lokaal. In de motie vroeg de partij om de leeftijdsgrens op te rekken naar 27 jaar. Een raadsmeerderheid voelde hier echter niets voor. Zij gaven aan dat er in …

Raad wil leeftijdgrens inwonende kinderen minima niet oprekken naar 27 jaar Lees meer »

Meer minima maken gebruik van financiële regelingen gemeente

Steeds meer mensen met een laag inkomen doen een beroep op de financiële regelingen van de gemeente. Zij vragen een individuele minimatoeslag of een bijdrage in de energiekosten aan. De doelgroep voor deze regelingen is moeilijk te bereiken en geld dat bestemd was voor deze doelgroep, bleef liggen. De gemeente heeft daarom maatregelen genomen om …

Meer minima maken gebruik van financiële regelingen gemeente Lees meer »