Wat vindt u van de provinciale ontwerpvisie voor een groene en waterrijke leefomgeving?

Zuid-Holland wil vergroenen. Om die reden heeft de provincie op 22 juni jl. tijdens een startbijeenkomst de ontwerpvisie Rijke Groenblauwe leefomgeving gepresenteerd. Samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties heeft de provincie de handen ineen geslagen om te vergroenen en daarmee een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zuid-Holland creëren.

Driehonderd vertegenwoordigers van organisaties vanuit de hele provincie hebben het afgelopen jaar hun antwoord gegeven op de vraag: wat wordt ‘ons’ Zuid-Holland? Zij willen een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving om in te wonen en te werken, die toegankelijk is voor iedereen. Met natuur en landschap die begint bij de voordeur en zich uitstrekt tot de kernen van natuurgebieden. Want meer groen bevordert een gezonde leefstijl en helpt welvaartsziektes voorkomen.

Netwerk van water en groen
Op basis van deze ambities kijken de deelnemers tijdens de startbijeenkomst vooruit naar de komende jaren. De betrokkenen willen stad en het omliggende land beter met elkaar verbinden via een netwerk van water en groen (‘de groenblauwe leefomgeving’). Daarmee verbetert het leefklimaat in de steden en worden de stiltekernen in natuurgebieden ontlast. Ook gaan zij burgerinitiatieven versterken en de biodiversiteit vergroten. Het agrarische landschap wordt veerkrachtig, gevarieerd en duurzaam.

Wat vindt u?
De visie op een groen en waterrijk Zuid-Holland is opgesteld door driehonderd partijen. De provincie roept een ieder op om uiterlijk 1 november 2018 op de visie te reageren. Nissewaard Lokaal, die in de LPZH (Lokale Partijen Zuid-Holland) samenwerkt met diverse andere, lokale, partijen is benieuwd naar uw mening? Wat vind u van deze visie en heeft u verbeterpunten? De visie kan invloed hebben op onze lokale leefomgeving. Om die reden wil Nissewaard Lokaal alle op- en aanmerkingen samen met de andere partijen in de LPZH verzamelen en doorsturen naar de provincie. Mail uw reacties naar fractie@nissewaardlokaal.nl.

Eind 2018 worden de inspraakreacties besproken in Provinciale Staten en wordt de definitieve visie vastgesteld. Alle betrokken partijen verwerken de opgaven uit de visie in een uitvoeringsagenda. Daarin komen concrete voorstellen en projecten die samen leiden tot aanzienlijke extra investeringen in water en groen.

Bijlage:
Ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving

1 gedachte over “Wat vindt u van de provinciale ontwerpvisie voor een groene en waterrijke leefomgeving?”

 1. Aantekeningen N.a.v ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving.
  Nadruk in deze nota op het gebied boven de Nieuwe Waterweg. Midden Delftland, Plassen- en Veenweide gebieden. het NP i.o. Hollands Duinen ( met N-H). In het zuiden van de provincie NL Delta (met Zeeland).
  Hiertussen leven wij met veel industrie en een groot havengebied. Werkgelegenheid, verkeer over water en wegen.
  De Nota, in het voorwoord: Z-H inversteert in een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Werken aan welzijn inwoners en hiervoor: Verbetering van de luchtkwaliteit! Stikstof vermindering, dus PAS ontwikkelen met ook aandacht voor fijnstof.
  Door aandacht voor openbaar vervoer en hierbij meer mogelijkheden voor de fiets. Waarom geen wagons zoals op de lijn van Dordrecht naar Geldermalsen waar ook scholieren volop gebruik van maken en ik ook weleens als toerist. Ook de lijn naar Hoek van Holland moet de mogelijkheid bieden naar de kust te gaan en de fiets mee te nemen. Verbetering van de infrastructuur voor woon-werkverkeer en toerisme dus.
  Ik heb meer aantekeningen maar wil dit liever mondeling toelichten dit schrijven kost me nu teveel tijd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *