Onduidelijkheid om verplichting huisvesten statushouders

Van de 187 gemeenten met een vastgestelde huisvestingsverordening, kiezen 176 ervoor om statushouders te blijven aanmerken als urgentiecategorie. Dit viel afgelopen week te lezen in het Algemeen Dagblad. Vergunninghouders moesten tot 1 juli 2017 als urgentiecategorie verplicht in de Huisvestingswet worden opgenomen. Sinds een jaar is deze verplichting afgeschaft.

Toch blijven veel gemeenten deze statushouders als urgent behandelen. De reden? De provincie Zuid-Holland verplicht gemeenten om te blijven voldoen aan het huisvesten van statushouders. Dat blijkt uit een reactie van wethouder Jan-Willem Mijnans in de gemeente Nissewaard. In de raad van Nissewaard vroegen zowel PVV als de lokale partij Nissewaard Lokaal hiernaar. Volgens Nissewaard Lokaal ontstaat er grote druk op de urgentiebehoevenden, omdat ook meerdere woningen tegen de vlakte gaan door renovatie in de wijk Sterrenkwartier. Hierdoor is er een grote groep woningzoekenden die met urgentie gehuisvest dient te worden.

Wethouder Jan-Willem Mijnans liet weten dat de gemeente door de provincie verplicht wordt om statushouders te blijven huisvesten. Indien de gemeente niet aan de taakstelling blijft voldoen, dan wijst de provincie woningen toe waar statushouders gehuisvest kunnen worden. Het gevolg is dat de gemeente hierdoor haar eigen invloed kwijtraakt om huisvesting te sturen.

Nissewaard Lokaal vindt dit een onwenselijke situatie. “Door deze situatie blijkt maar weer hoe belangrijk het is dat lokale invloed in de provincie komt,” zegt fractievoorzitter Chris Hottentot van Nissewaard Lokaal. “Het is natuurlijk vreemd dat het Rijk besluit om deze regel af te schaffen en de provincie, een onderliggende bestuurslaag, dit blijft handhaven.” Hottentot wil de situatie onder de aandacht brengen van Provinciale Staten en verzoeken om deze regeling te harmoniseren met het Rijksbeleid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *