Nissewaard Lokaal schrijft brief aan provincie over windmolens

Nissewaard Lokaal heeft in een brief aan de provincie Zuid-Holland steun gevraagd voor het besluit van de gemeenteraad. Donderdag 2 november besloot de gemeenteraad niet in te stemmen met de voorlopige verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de plaatsing van 5 windmolens op de Brielse Maasdijk en de Plaatweg. Volgens de raad is er geen draagvlak onder de inwoners van Spijkenisse-Noord voor de twee windmolens achter het gebied. Bovendien maken de partijen zich zorgen om de gezondheidsrisico’s voor de omwonenden. Bovendien is de raad van mening dat de afstandsnormen, die het Rijk nu lijkt te willen toepassen, ook meegenomen moeten worden.

In een brief aan de raad waarschuwde de provincie Zuid-Holland om de regie, voor de plaatsing van windmolens, terug te nemen als de gemeenteraad een onrechtmatig besluit zou nemen. Een besluit op oneigenlijke gronden. In de brief aan de provincie legt fractievoorzitter Koos Smeding uit dat hier geen sprake van is. Hoewel draagvlak geen argument mag zijn, is de afstandsnorm die het Rijk wil toepassen dit wel. “Met het nieuwe voorliggende landelijke ontwerpvoorstel op de ruimtelijke ordening zouden wij, door in te stemmen met de vvgb, afstandsbepalingen (een belangrijk aspect binnen de ruimtelijke ordening) negeren,” schrijft Smeding in zijn brief.

Steun
In plaats van gedwongen plaatsing van windmolens door de provincie, vraagt Smeding juist om steun voor het besluit. Volgens hem schrijft de provincie in haar coalitieakkoord in de paragraaf veilig en gezond: ‘We beschermen inwoners tegen negatieve invloeden en verminderen deze waar mogelijk, zoals bescherming tegen geluidsoverlast’. Daarnaast valt er te lezen dat de provincie bij planvorming en besluiten rekening houdt met participatie door inwoners.

Participatie
“Het bewonersplatform liet zich vorige week tijdens de commissievergadering Leefomgeving en afgelopen donderdag opnieuw duidelijk horen tegen de komst van 2 windmolens aan de oostzijde van de Hartelbrug,” schrijft Smeding. “Afgelopen donderdag liet ook de democratische meerderheid van deze raad zich horen. Participatie en betrokkenheid waar een gemeenteraad niet omheen kan en wil.”

3 windmolens
Onlangs heeft de provincie Zuid-Holland de regie rond de plaatsing van windmolens bij de gemeenten Katwijk en Lansingerland teruggenomen. Een belangrijk verschil met deze gemeenten is dat de gemeente Nissewaard wél bereid is om mee te werken aan de plaatsing van windmolens, schrijft Smeding. “Zowel bewonersplatform als gemeenteraad gaven aan mee te willen werken aan de opgave die wij met elkaar hebben afgesproken. Tenminste 18 MW. Dat is te bereiken met 3 windmolens van 6 of 7 MW aan de westzijde van de Hartelbrug. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde afspraken, met draagvlak onder de raad, het bewonersplatform en een meerderheid van de inwoners van de wijken Schiekamp en Hoogwerf.”

Nissewaard Lokaal hoopt dat HVC alsnog met een vergunningsaanvraag komt voor 3 windmolens ten westen van de Hartelbrug. “Desnoods vragen wij u om dit scenario met een andere partij te verkennen,” besluit Smeding.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *