Nissewaard Lokaal: Meer resultaat dankzij wijkvertegenwoordigers

Dankzij de inzet van wijkvertegenwoordigers weet Nissewaard Lokaal meer resultaat te bereiken binnen de gemeente Nissewaard. De partij is blij met de inzet van deze inwoners, die ogen en oren zijn van hun buurt. Begin 2021 deed Nissewaard Lokaal een oproep onder inwoners om zich aan te melden als wijkvertegenwoordiger. Inmiddels werkt de partij al met twaalf wijkvertegenwoordigers samen.

Dankzij de inzet van wijkvertegenwoordigers is er door de gemeente o.a. gekeken naar de verkeersveiligheid in de Ibishoek. Omwonenden klaagden erover dat verkeer daar vrij snel rijdt. Dit heeft er toe geresulteerd dat de gemeente heeft besloten om er een extra drempel aan te leggen om het verkeer te remmen.

In de Columbiastraat (Schenkel) hebben bewoners geklaagd over de nauwe toegang tot hun straat. Hier staan vaak (te) brede voertuigen, waardoor de toegang tot de straat voor bezorgvoertuigen, maar ook voor veiligheidsdiensten als de brandweer, behoorlijk moeilijk wordt gemaakt. Eerder zou de gemeente hier naar hebben gekeken, maar volgens de bewoners er geen vervolg aan hebben gegeven. Op vragen van Nissewaard Lokaal is door wethouder Jan-Willem Mijnans toegezegd om de situatie te bespreken in de AVC (verkeerscommissie). De gemeente bekijkt welke maatregelen het meest passend zijn, rekening houdend met de omwonenden.

Tenslotte is er, dankzij de vragen en opmerkingen van onze wijkvertegenwoordiger in Simonshaven in april, veel aandacht voor de verkeersveiligheid in het dorp. Inmiddels hebben zelfs ONS en PvdA zich sinds augustus dit jaar met de kwestie bemoeid. De gemeente kijkt nu welke maatregelen het beste zijn om de verkeersveiligheid te kunnen blijven waarborgen. Nissewaard Lokaal heeft al aangekondigd om voor te stellen hier met de partijen een goede, integrale discussie over te voeren waarbij ook het vrachtverkeer door de dorpen ter sprake komt.

Wil je na het lezen van bovenstaand artikel je ook inzetten voor je wijk? Meld je dan snel aan als wijkvertegenwoordiger voor Nissewaard Lokaal. Geïnteresseerden kunnen dat doen via een mail aan fractie@nissewaardlokaal.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *