Nieuwe aanpak vuilcontainers?

De gemeente Nissewaard wil de aanpak om afval op te halen veranderen. In het visiedocument Grondstoffen 2016-2020 stelt het college voor om de grijze container af te schaffen. Daarvoor in de plaats komen er grondcontainers in de wijken waar het restafval heen gebracht kan worden. Bij de eengezinswoningen wordt de grijze container vervangen door een papiercontainer en komt er plastic container bij. Met het nieuwe grondstoffenbeleid wil de gemeente voorkomen dat de kosten voor inwoners stijgen. Onder meer het Rijk wil een hogere verbrandingsbelasting rekenen op restafval.

Nissewaard Lokaal heeft begrip voor het standpunt van de gemeente, maar de partij vraagt zich af of de gekozen oplossing de beste is. “Een paar jaar geleden hebben wij bij de hoogbouw de groencontainers vervangen door restafvalcontainers, omdat er te weinig afval wordt gescheiden”, stelde Chris Hottentot van Nissewaard Lokaal. “Wij begrijpen dat het restafval vanwege de hoge kosten moeten worden teruggedrongen, maar om nu meteen de grijze container volledig af te schaffen. Dat gaat misschien te snel.”

De partij is bang dat buurtbewoners die minder afval scheiden zullen zorgen dat de ondergrondse containers te snel vol zitten. Als gevolg daarvan ontstaat overlast, omdat anderen de vuilniszak naast de container laten staan. Daarom stelde Nissewaard Lokaal voor om in plaats van een restafvalcontainer, te beginnen met een plastic- of papiercontainer. “Maak het eenvoudiger om afval te scheiden, maar maak niet ineens een hele ommezwaai”.

Wethouder Jan Willem Mijnans (ONS) beloofde rekening te houden met de risico’s. Het plan wordt per wijk uitgevoerd. Daarbij zullen ervaringen in de ene wijk gebruikt worden om de problemen in de volgende wijk te voorkomen. Vanavond 15 december besluit de gemeenteraad over het voorstel.

2 gedachten over “Nieuwe aanpak vuilcontainers?”

  1. Je ziet inderdaad bij de ondergrondse containers massaal afvalzakken staan en vooral in de weekenden. Niet door de flatbewoners zelf altijd, maar ook vanuit de eengezinswoningen. Als er meer gescheiden moet worden, waar ik wel voorstander van ben, dan meer punten waar je het heen kan brengen. Als je niet goed ter been bent en je moet een paar straten verder om je spullen te brengen dan zul je dat niet graag doen of kunnen. Schaf je dan ook nog de grijze container af dan zullen de ondergrondse restafvalbakken inderdaad snel vol zitten. Gewoon ieder blok zijn eigen ondergrondse en daarna pas afschaffen van de grijze.

  2. Ik weet uit ervaring uit wijk Akkers dag dit een regelrechte ramp gaat worden. Mensen zijn té lui om hun vuilniszak in een ontainer te doen en dumpen dit daar gewoon zonder ook maar eennklep te openen. Bijvoorbeeld tv dozen. Gevolg, heel de wijk vol piepschuim dat niet verrot in de bodem. Als de wethouder dus denkt hier goed aan te doen dan heeft hij het, net als heel veel van zijn beslissingen fout. Bij deze ben ik vóór het ophangen van camera’s bij “probleempunten”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *