Meerderheid raad voorstander van huisvesten statushouders

Een meerderheid van de raad blijft voorstander van het huisvesten van statushouders in sociale huurwoningen. Een motie van Nissewaard Lokaal en PVV om het Rijk en provincie te vragen deze verplichting op te heffen werd door de overige partijen, ONS, PvdA, VVD, CDA, D66, ChristenUnie/SGP en LOB afgewezen. Volgens fractievoorzitter Jeroen Postma van ONS moet deze groep gehuisvest worden. PvdA gaf ook aan dat huisvesting verplicht is. Dat Nissewaard Lokaal juist voorstelde om van de verplichting af te willen komen, daar werd niet op ingegaan.

Zowel D66 als ONS vroegen zich af wat het probleem is in Nissewaard. Volgens beide partijen zijn er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar, ook om statushouders te huisvesten. De VVD vroeg zich met name af waar statushouders gehuisvest moeten worden als de verplichting eraf gaat.

Chris Hottentot, fractievoorzitter van Nissewaard Lokaal, gaf aan dat de gemeenten zich niet druk moeten maken om die vraag. “Het Rijk heeft een probleem gecreëerd, dus laat het Rijk het probleem oplossen door met gemeenten in gesprek te gaan. Niet meer huisvesting op basis van plicht maar op basis van vrijwilligheid met financiële ondersteuning.”

Een ruime raadsmeerderheid kon uiteindelijk niet instemmen met de motie. Zij vonden de motie geen probleem oplossen en wilden graag de regie houden over het toewijzen van statushouders. Dat de motie juist de regie kan versterken drong niet door tot de raad. De motie werd afgewezen en alleen gesteund door de indieners Nissewaard Lokaal en PVV.

Bijlage:
Motie huisvesting statushouders

6 Comments

Laat een reactie achter