Mag het ietsje meer zijn?

Dat was een veel gehoorde vraag als ik boodschappen ging doen. Bij de slager, de groenteboer of de kaasboer. Meestal was het in orde als het ietsje meer was.

Onlangs zag ik de bordesfoto van het nieuwe kabinet Rutte. Nummer 4 alweer. Het aantal bewindspersonen is iets meer dan in voorgaande kabinetten. Het kwam gelijk bij mij op toen ik de 28 bewindspersonen op het bordes zag staan. En dan vergeet ik nog één bewindspersoon maar die was digitaal aanwezig). Er zijn heel wat problemen die opgelost dienen te worden. Dat vraagt natuurlijk om heel veel bewindspersonen.

Ik vraag mij eigenlijk af wat de vorige kabinetten Rutte dan hebben gedaan en wat zij hebben achtergelaten. Wat zij vooral hebben gedaan, is heel veel besluiten op de lange baan schuiven. De rekening bij toekomstige generaties neerleggen, heel veel bezuinigen (al zeggen ze dat het vooral gaat om de kosten en batenanalyse). En al veroorzaakte problemen mogen de nieuwe bewindvoerders in de komende 4 jaar gaan proberen op te lossen. Denk hierbij aan de stikstofcrisis, de woningbouwcrisis, de energiecrisis en de crisis in de zorg. Maar wanhoop niet. Er wordt heel veel geld uitgegeven in de komende jaren om al die voorkomende problemen op te lossen. Zo wordt er heel veel geld uitgegeven aan de aanleg van windmolen- en zonneparken. Die worden met heel veel subsidiegelden aangelegd. Deze subsidie verdwijnt in de zakken van buitenlandse investeringsmaatschappijen. Heel veel geld dat door de inwoners van de BV Nederland betaald moet worden. Hoe zei men dat vroeger ook al weer? Linksom of rechtsom, er wordt alleen maar geld uitgegeven. Het mag wel ietsje meer zijn.

Maar nee hoor. Er wordt ook nog bezuinigd. En je raadt nooit waarop? Weten jullie het? Natuurlijk weer op de zorg. In de komende jaren wordt er 4,5 miljard euro bezuinigd op de zorg. Met als voornaamste reden dat het efficiënter moet. Zo wordt gestimuleerd dat men beter met het budget omgaat, is de gedachte. Ja ja, de kosten-baten analisten hebben hun werk weer goed gedaan. Terwijl er een nog grotere groep ouderen aankomt. Nederland vergrijst in rap tempo. Dat geeft niets. Er wordt ook nog eens 500 miljoen euro bezuinigd op Jeugdhulp. Jongeren hebben toch de toekomst? Niet voor het kabinet Rutte 4. De rekening komt bij de jongeren te liggen. En bij de gemeenten. Die krijgen minder geld en moeten hiervoor steeds meer taken uitvoeren van het Rijk. Dit is echt te gek voor woorden maar het is wel de realiteit. Mag het ietsje minder zijn? Maar het mag de gemeenten wel meer kosten. Geld dat gemeenten in Nederland niet hebben. Er zijn gemeenten die failliet dreigen te gaan door dit wanbeleid van de kabinetten Rutte.

Enige tijd geleden heeft Nissewaard Lokaal een motie ingediend met als oproep om als gemeente Nissewaard aan te sluiten bij Raden In Verzet. Dit is in het leven geroepen om vanuit de gemeenten een signaal af te geven aan het Rijk dat de middelen voor Jeugdhulp ernstig te kort schieten en er meer budget dient te komen vanuit het Rijk. Hoe meer gemeenten dit initiatief steunen, hoe sterker de stem van deze gemeenten. Dat is zoveel beter. Maar zoals het er meestal aan toe gaat in de huidige raad van Nissewaard werd de motie niet aangenomen. Een signaal afgeven aan het Rijk hoort niet thuis bij de raad van Nissewaard, was de mening van een aantal partijen. Maar dit kan lokaal wel eens lelijk uitpakken. Want het budget van de gemeente is beperkt. En als je geld aan het een uitgeeft, kan je dat niet aan het ander uitgeven. Als er in de toekomst een keuze gemaakt moet worden waar eventueel geld aan moet worden uitgegeven, dan kan het wel eens zo zijn dat het geld niet wordt uitgegeven aan een jongere die hulp nodig heeft…… Maar bijvoorbeeld aan de aanleg van een sportveld, een crossbaan of aan een onderzoek waarvan al vast staat dat het niet levensvatbaar is.

Ik roep het huidige college, maar ook het toekomstige college dan ook op om zich aan te sluiten bij Raden In Verzet. Om zo een krachtig signaal af te geven dat bezuinigen op Jeugdhulp niet meer van deze tijd is. Dus college, toon ballen en neem jullie verantwoordelijkheid!!

Update 16.34 uur: Op 20 januari maakte VNG bekend dat de Tweede Kamer heeft besloten om de bezuiniging op jeugdzorg overeind te houden. De Tweede Kamer stemde woensdagavond tegen een motie om de korting te schrappen. Hoewel de gehele oppositie de motie steunde, hielden de coalitiepartijen de boot af. In de afgewezen motie werd het kabinet verzocht te handelen conform de uitspraak van de arbitragecommissie die bemiddelde in het conflict tussen gemeenten en het rijk. Het kabinet trekt nu eenzijdig vanaf 2025 een half miljard euro extra uit de pot van jeugdzorg, tot boosheid van de gemeenten.

Fred Seker
Raadslid
Nissewaard Lokaal

1 gedachte over “Mag het ietsje meer zijn?”

  1. Ach ja het is maar een klein weetje, Ik heb ooit wel eens een heel bekend V.V.Der in de 2e kamer horen roepen, Sinterklaas bestaat en wij hebben hem hier in de kamer en wees een bekend P.v.d.A.er aan. Is toch wel opvallend dat dit stukje geschiedenis zich nu andersom herhaalt alleen ik mis de reactie van de P.v.d.A.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *