Laatste raad van 2015

Dinsdag 15 december werd de laatste raad van 2015 gehouden. Op de agenda stonden diverse onderwerpen. Waaronder de Eindrapportage Oudenhoorn, het Masterplan De Haven en het visiedocument Grondstoffen.

Eindrapportage Oudenhoorn
In de commissie Algemene Zaken van dinsdag 24 november werd al snel duidelijk dat de inwoners van Oudenhoorn niet hoefden te rekenen op de steun van een meerderheid van de raad. Dit werd in de raad nogmaals bevestigd. Ondanks een waarschuwing van de Commissaris van de Koning aan de raad, tijdens de beëdiging van burgemeester Salet, stemde een meerderheid in met het collegevoorstel om het fusietraject te beëindigen. Een amendement, op initiatief van LOB en o.a. mede ingediend door Nissewaard Lokaal, om de provincie te vragen nog eens met beide gemeenten het gesprek aan te gaan, werd terzijde geschoven. De raad van Nissewaard is van mening dat de verschillen te groot zijn en bij bemiddeling de gemeente er uiteindelijk financieel bij inschiet. Chris Hottentot van Nissewaard Lokaal was het hier niet mee eens: “Uiteindelijk is er ook een kans dat de provincie aangeeft dat de berekening van de gemeente niet deugt. Nu hangt er een sfeer omheen van WC-Eend adviseert WC-Eend.”

Oudenhoorn geeft niet op en probeert via de provincie alsnog een overgang af te dwingen. Daarbij krijgen ze steun van Hellevoetsluis. Daar werd in de raad unaniem een amendement gesteund om de provincie te laten bemiddelen in deze situatie. Burgemeester Salet gaf aan dat zij bij de provincie op gesprek zal gaan, maar dat zij daar de conclusie van de raad van Nissewaard zal delen. Een duidelijk; Nee!

Masterplan De Haven
De gemeenteraad van Nissewaard heeft ingestemd met de realisatie van woningen in de haven. Een meerderheid stemde in met de bouw van nieuwe woningen, ‘omdat niets doen geen optie was’. Nissewaard Lokaal en D66 stemden uiteindelijk tegen het plan.

Nissewaard Lokaal is het niet eens met de plannen. Volgens de partij zitten er teveel risico’s aan het plan. De partij is van mening dat eerst andere woningbouwprojecten afgerond dienen te worden alvorens met een nieuw plan te beginnen. “De gemeente Spijkenisse is destijds al begonnen aan de plannen in deelgebied ‘Het Land’ in de Elementen en Heer & Meester in Hekelingen. Dat was ook geen onverdeeld succes”, aldus Chris Hottentot. “De bouwvorderingen in Het Land gaan minder voorspoedig dan vooraf gepland. En voor Heer & Meester is zelfs een deel van het plan aangepast, omdat het totaal niet liep.”

Visiedocument Grondstoffen 2016-2020
Nissewaard is landelijk gezien een van de gemeenten waar de grootste hoeveelheid restafval wordt verzameld. Door maatregelen vanuit het Rijk moeten inwoners straks fors meer gaan betalen voor het ophalen en verwerken van restafval. Reden voor de gemeente Nissewaard om met een nieuwe voorstel te komen; omgekeerd inzamelen. Dat is een nieuwe manier van inzamelen met als doel zoveel mogelijk grondstoffen uit het restafval te halen voor hergebruik. Concreet betekent dat, dat de laagbouw drie containers voor pmd (plastic, blikjes, drankenkartons), gft (groente, fruit en tuinafval) en opk (oud papier, karton) krijgen. Het restafval moet naar een ondergrondse container worden gebracht.

Nissewaard Lokaal was terughoudend. De partij vreest dat een dergelijke ommezwaai verkeerd kan vallen, waardoor veel overlast kan ontstaan rond de ondergrondse containers voor restafval. Bovendien vreest de partij dat de ondergrondse containers ook spaarzame parkeerplekken in beslag gaan nemen. Wethouder Jan Willem Mijnans kon dit niet ontkennen, maar beloofde dit zoveel mogelijk te proberen te voorkomen.

Nissewaard Lokaal had naast twijfels ook begrip voor de urgentie. “We kunnen onze inwoners ook niet met hogere kosten opzadelen”, vond de partij. De partij ging schoorvoetend akkoord, maar waarschuwde wel om bij de invoering goed te controleren op overlast, zodat problemen snel kunnen worden aangepakt en opgelost.

De komende maanden bekijkt de gemeente samen met Reinis hoe het plan het beste kan worden uitgerold.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *