Gemeenteraad Nissewaard steunt aanpak geweld onder jongeren

Afgelopen tijd zijn we opgeschrikt door een aantal heftige geweldsincidenten waarvan enkele bovendien met messteken tot gevolg. Hier waren vaak jonge kinderen bij betrokken en waren kinderen het slachtoffer. Onze kinderen. Kinderen die in Nissewaard op een veilige en sociale manier horen op te groeien. Alle politieke partijen van Nissewaard spreken in dit statement dan ook gezamenlijk afschuw uit over de incidenten. Net als ouders zijn wij bezorgd over het toegenomen geweld onder jongeren. We leven mee met de slachtoffers en vinden dat de politie en het Openbaar Ministerie moeten optreden tegen de daders.

Maar inwoners verwachten méér van de gemeenteraad dan alleen hun medeleven. En dat is terecht. Bewoners verwachten acties waarmee we een zo veilig mogelijke omgeving voor onze kinderen realiseren. Komende maand staat dit onderwerp dan ook weer op de politieke agenda.

Maar met praten over het onderwerp alleen komen we er niet. We hebben in de afgelopen weken veel inzet gezien vanuit jeugdzorg, scholen en andere professionals zoals ambtenaren en politie. We spreken onze grote waardering uit voor hun inzet. Als politiek willen we die professionals die verstand van zaken hebben niet voor de voeten lopen. Maar niet alle inzet heeft direct resultaat.

Burgemeester Van Oosten heeft een aantal maatregelen genomen die hij, van de wet, als burgemeester mag nemen. Alle politieke partijen van Nissewaard onderstrepen de inzet van de burgemeester om wapens de wijken uit te krijgen: Preventief fouilleren en (camera)toezicht op locaties waar dat nodig is! Daarnaast roepen wij ouders op om in gesprek te blijven over hoe wij duidelijk maken dat het dragen van een mes een absurd idee is. Niemand, laat staan een kind, hoort met een mes op straat rond te lopen. Samen zorgen we voor onze Nissewaardse jeugd. Iedereen heeft daar zijn eigen verantwoordelijkheid in: ouders, leraren, politieagenten, jongerenwerkers en politici. Samen moeten wij voor onze jeugd staan en samenwerken om tussen de oren van onze kinderen te krijgen: Steek energie in je toekomst.

De gemeenteraad van Nissewaard,

ONS Nissewaard, Partij van de Arbeid, Nissewaard Lokaal, PVV, VVD, CDA, D66, CU/SGP, LOB, Volkspartij Nissewaard, LieverLinks

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *