Raad lijkt klakkeloos van het gas af te willen gaan

De raad lijkt kritiekloos aan te sturen op initiatieven om van het gas af te gaan. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde in met het programmaplan duurzaamheid voor 2020. Hierin staat onder meer dat de gemeente, vanaf het eerste kwartaal 2021, 23 warmteplannen gefaseerd wil opleveren en uitvoeren. Dit is tegen het zere been van Nissewaard Lokaal, die vreest dat deze initiatieven tot veel problemen en hoge kosten gaan leiden.

“Nissewaard Lokaal is niet tegen duurzaamheid,” zei fractievoorzitter Chris Hottentot van Nissewaard Lokaal in de raad. “Het is goed dat er wordt geprobeerd om het energieverbruik te beperken. Door het gebruik van zonnepanelen en door woningisolatie is veel winst te behalen. Op de lange termijn kunnen onze inwoners hier geld mee besparen. Daarnaast zijn wij zeer tevreden met de doelstelling om 2% meer bomen aan te planten.”

Ellende
Wel had Nissewaard Lokaal kritiek op de initiatieven die de gemeente wil nemen om van het gas af te gaan. “Onze partij ontvangt heel veel signalen dat de huidige energietransitie nergens toe leidt, behalve tot meer kosten voor onze inwoners,” zei Hottentot. Hij somde diverse projecten waarbij de kosten flink uit de hand liepen of die ronduit mislukt zijn. Zo zijn de woningcorporaties Wold & Waard en Lefier alweer gestopt met de ombouw, omdat deze per woning boven de €80.000 uit kwam. In Tiel is een woonwijk van ellende weer aangesloten op het gasnet. De warmtekoude-installatie was door de inspectie stilgelegd en zelfs na vervanging bleven de storingen aanwezig, waarna de wijk weer is aangesloten op gas.

Minder energie
Daarnaast haalde Hottentot een aantal kenners aan, die door wethouder Bal werden weggezet al klimaatontkenners. Een term waar Hottentot fel afstand van nam. Volgens Co Wilders, oud lid van GroenLinks, maken voorstanders van de energietransitie een kapitale fout, zo vertelde Hottentot. Er wordt vanuit gegaan dat zon- en windenergie de energiebehoefte in de toekomst gaan vervullen. Maar juist in de winter neemt de energievraag vijfmaal toe, terwijl zonnepanelen juist dan 90 procent minder energie opleveren.

Weinig behoefte
Hottentot stelde daarom voor om in een themabijeenkomst met de raad ook de kritische geluiden te bespreken en enkele wetenschappers uit te nodigen ook die kant te belichten. Slechts weinig raadsleden voelde de behoefte om daar op te reageren. Daarom stelde burgemeester Foort van Oosten voor om dit voorstel in het presidium te bespreken.

Uiteindelijk stemden Nissewaard Lokaal en PVV tegen het duurzaamheidsprogramma voor 2020.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *