Gemeente Nissewaard tegen gasboringen

De gemeente Nissewaard maakt bezwaar tegen de voorgenomen gasboringen onder Spijkenisse. Hiermee volgt de gemeente het standpunt van Nissewaard Lokaal die de gemeente hier eerder om vroeg. De partij benadrukte dat het noodzakelijk is om bezwaar te maken, gezien de landelijke onrust bij gasboringen. Al eerder werd bekend dat de provincie Zuid-Holland bezwaar maakt tegen de gasboringen. Volgens Nissewaard Lokaal valt het niet uit te leggen als de provincie wel voor de belangen van de inwoners opkomt en de gemeente dit niet zou doen. De partij adviseerde om te kijken naar de argumenten van de provincie en deze vanuit de gemeente te herhalen.

De gemeente lijkt het advies van Nissewaard Lokaal te hebben overgenomen en ondersteunt nu het pleidooi van de provincie. Met name de maatschappelijke onrust die niet is weggenomen na de informatiebijeenkomst wordt als reden aangehaald. Ook de ervaringen met Groningen en het feit dat effecten zich pas na meerdere jaren ontvouwen zijn meegenomen.

“Gezien het voorgaande vragen wij ons af of het opportuun is om op dit moment een nieuwe gaswinning te starten in een dichtbevolkt gebied als Spijkenisse,” schrijft de gemeente in haar bezwaar. “Wij verzoeken u dan ook om het besluit voor deze winning nogmaals op basis van de door ons ingebrachte argumenten te heroverwegen.” Mocht de minister anders besluiten, dan stelt Nissewaard wel een aantal randvoorwaarden aan de gasboringen. Bovendien wil de gemeente dat dit dan de laatste keer is dat er naar gas onder de gemeente wordt geboord.

In de commissie Bestuur van 30 oktober a.s. bespreken de partijen de inhoud van de brief. Nissewaard Lokaal is blij dat alle genoemde argumenten van de partij zijn overgenomen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *