€1 starttarief komt er

Nissewaard Lokaal staat alleen in haar oproep om de parkeertarieven niet te verhogen door invoering van een starttarief. De overige partijen stemden allemaal in met het voorstel. LOB noemde een starttarief laag en alleszins redelijk. Wel vroeg de partij om rust rond nieuwe tariefsverhogingen. Forza vindt het normaal dat de gebruiker betaalt en noemt een instaptarief van €1 laag. De PvdA vond de invoering van een instaptarief verstandig.

Nissewaard Lokaal vindt het herstel van de centrumeconomie nog kwetsbaar en wilde, gezien de reacties op het voorstel, de verhoging niet doorvoeren. Veel inwoners reageerden afwijzend en kondigden aan het centrum minder te bezoeken. “Het vertrouwen moet nog worden teruggewonnen,” aldus de partij. De grootste partij van de raad, ONS Nissewaard, verwacht niet dat de invoering van een starttarief tot problemen zal leiden. Daarnaast vroeg de partij aan NL hoe zij de extra kosten dachten te dekken. Volgens Chris Hottentot zouden de extra inkomsten uit precarioheffing een mooi gebaar zijn om iets terug te geven aan de inwoners en bezoekers van buiten die hier nu aan meebetalen.

De opbrengsten uit de precarioheffing zou volgens een aantal partijen al zijn verdeeld. Dit is opvallend, aangezien tijdens het besluit erover, is afgesproken om in de kadernota te besluiten wat er met deze inkomsten moet gebeuren en hoe dit terugkomt bij de inwoners. De Kadernota wordt eind deze maand pas behandeld.

Op Nissewaard Lokaal na konden alle partijen uiteindelijk instemmen met de tariefsverhoging.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *