Nissewaard Lokaal blij met coalitieakkoord

Nissewaard Lokaal is blij met het coalitieakkoord die de onderhandelaars van ONS, PvdA en Nissewaard Lokaal vrijdag 20 mei hebben gepresenteerd. Veel punten die de partij tijdens de verkiezingscampagne naar voren heeft gebracht, hebben hierin een plek gekregen.

Zo is er aandacht voor de kostendelersnorm. Kinderen van mensen met een uitkering hoeven daardoor niet zomaar een deel van hun salaris af te dragen. De gemeente gaat tot 1 januari 2023 maatwerk leveren. De groep die hier onder valt zal actief door de gemeente benaderd worden. Mocht het Rijk, ondanks eerdere toezeggingen, op 1 januari 2023 de kostendelersnorm nog niet afschaffen, dan zal de gemeente met een overbruggingsregeling komen om deze groep alsnog te ontlasten. Daarnaast mogen mensen in de bijstand straks 1200 euro per jaar aan giften ontvangen.

In de raad van 20 april drongen meerdere partijen met een tweetal moties al aan op maatregelen. Nissewaard Lokaal vond de moties te vroeg. De partij had al eerder een motie van gelijke strekking ingediend en vroeg om geduld, omdat deze onderwerpen onderdeel waren van de coalitiebesprekingen. Nissewaard Lokaal is blij dat de onderhandelende partijen alsnog met een oplossing zijn gekomen, omdat de zorgen om dit onderwerp in de raad breed gedragen worden.

Parkeren
Daarnaast is Nissewaard Lokaal verheugd dat de onderhandelende partijen hebben besloten om het parkeren in de centrumgarages het eerste kwartier gratis te gaan maken. Hiermee is er voor foutparkeerders geen excuus meer om hun voertuig bij het afhalen van een maaltijd gevaarlijk op de stoep te parkeren.

Windmolens
Nissewaard Lokaal is geen voorstander is van windmolens bij woonwijken. De partij is blij dat overeen is gekomen om alleen ten westen van de Hartelbrug windmolens te plaatsen op ruime afstand van woongebieden. Hiermee voldoet de gemeente aan eerdere afspraken met de provincie, maar blijft de oostkant van de Hartelbrug, recht achter Spijkenisse-Noord, van windmolens gevrijwaard. Meerdere inwoners die eerder samen met Nissewaard Lokaal tegen de windmolens optrokken konden hiermee instemmen. Een belangrijke voorwaarde voor de partij.

De mogelijkheid om de stadswerf te bezoeken wordt verhoogd. Van 8 naar 10 keer per jaar.

Hondenbelasting
Er zal verder worden gekeken naar de afbouw of afschaffing van hondenbelasting na 2025. Dan staat er een nieuw gemeentelijk belastingsysteem in de planning vanuit het Rijk. Tegelijkertijd zal meer zichtbaar worden waar het geld in de tussentijd aan wordt uitgegeven. Zo zullen er meerdere hondenuitrenvelden bij komen in de gemeente. Nissewaard Lokaal kreeg hier veel vragen over van inwoners. Voor minima zal het bezit van de eerste hond gratis worden. Hondenbezit draagt bij aan beweging en sociale interactie, wat isolatie van deze groep voorkomt, zo is de gedachte.

Zelfbewoningsplicht
De overlast door het opkopen van woningen zal worden tegengegaan door het invoeren van een zelfbewoningsplicht en een opkoopbescherming. De partijen willen verder overlast door o.a. deelscooters tegengaan door vaste plekken te faciliteren en voorkomen dat flitsbezorgers dark stores gaan vestigen in panden die er niet voor bedoeld zijn.

A4-zuid
De lobby voor een A4-zuid zal verstevigd worden. Onderdeel van deze lobby zal een onderzoek zijn naar de economische schade door vertragingen en ongevallen in de Botlektunnel.

Nissewaard Lokaal is bijzonder te spreken over de constructieve houding van alle partijen om te komen tot het coalitieakkoord. Alle gesprekken verliepen in goede harmonie. Hierbij heeft de inwoner duidelijk centraal gestaan. In de komende raadsperiode gaan de partijen aan de slag om deze en andere punten waar te maken.

Namens Nissewaard Lokaal zal Chris Hottentot wethouder worden, met o.a. in zijn portefeuille verkeer en vervoer, duurzaamheid, dierenwelzijn en evenementenbeleid. Koos Smeding volgt Hottentot op als fractievoorzitter. Esther Mensink-Boers uit Simonshaven zal Hottentot opvolgen als raadslid.

Het volledige akkoord is te vinden op nissewaard.nl/coalitieakkoord.

3 gedachten over “Nissewaard Lokaal blij met coalitieakkoord”

 1. Els Oudekerk- van der Laan

  Met belangstelling heb ik het akkoord gelezen. Ik ben wel geen inwoner van Nissewaard, maar vond het de moeite waard om het te lezen! Veel succes en sterkte met het werk!
  Met vriendelijke groet
  Els Oudekerk- van der Laan

 2. Ja gevonden in de pdf, maar staat wel heel minimaal:

  De Spijkhopper zal geëvalueerd worden. We hebben de voorkeur
  om de dienst weer tot een lijndienst te maken.

  Volgens mij was dit al geëvalueerd en voldoet dit niet, hier mag nog wel even beter naar gekeken worden, voor de rest een positief stuk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *