Blog: Themabijeenkomsten

Raadsleden vergaderen ongeveer maandelijks in commissie- en raadsvergaderingen. Daarin worden besluiten genomen in het belang van onze inwoners. Daarnaast vinden er ook regelmatig themabijeenkomsten plaats. In deze bijeenkomsten worden bepaalde dossiers verder uitgediept en toegelicht en krijgen raadsleden de kans verhelderende vragen te stellen. Deze themabijeenkomsten zijn, in tegenstelling tot commissie- en raadsvergaderingen, niet toegankelijk voor publiek. Om jullie inzicht te geven in deze bijeenkomsten heeft Tom den Daas een verslag geschreven van een week vol themabijeenkomsten.

Dinsdagavond 13 november hadden we een themabijeenkomst op het gemeentehuis van Nissewaard over Syntrophos, het IT bedrijf van de gezamenlijke gemeenten op Voorne-Putten. Gerda den Daas, Fred Seker en ik waren hierbij aanwezig. Chris Hottentot opende deze bijeenkomst als voorzitter. Wethouder Wouter Struik gaf een inleiding en liet verder het woord aan de interim directeur van Syntrophos, die de veranderingen en de nabije toekomst van Syntrophos uitlegt. Vanuit het ambtenarenapparaat neemt de verantwoordelijk directeur ons ook nog even mee door de vorderingen die er gemaakt zijn en hoe Syntrophos er financieel voor staat en de aansluiting van een nieuwe gemeente bij het project. Tussendoor zijn er een aantal vragen gesteld door de andere aanwezigen, waarbij verhelderende antwoorden werden gegeven. Voor mij is het duidelijk dat na elke landelijke en gemeentelijke verandering er weer nieuwe regels komen die vervolgens ook nog maar weer in het systeem van de gemeente geïmplementeerd dienen te worden. Ja, IT staat nooit stil.

Woensdagavond 14 november volgden twee themabijeenkomsten. De eerste betrof de meerjarenvisie van het stadscentrum die in het stadhuis werd gehouden. Chris en Gerda waren hierbij aanwezig. De andere themabijeenkomst werd gehouden hotel ‘t Wapen van Marion in Oostvoorne. De gemeentes die aangesloten zijn bij de gemeenschappelijke regeling OGGZ zijn allen aanwezig, op uitnodiging van de gemeente Nissewaard. We worden uitgebreid voorgelicht wat de mogelijkheden zijn bij begeleid wonen, wie er voor in aanmerking gaan komen en hoe lang en wanneer iemand op zichzelf kan wonen. Het hele traject en de voorwaarden worden die avond uitgelegd. Daarna werd er aandacht besteed aan vrouwenopvang, met of zonder kinderen. Hier werden ook de mogelijkheden uitgelegd waar en hoe lang men opgevangen kan worden. Tenslotte werd de daklozenopvang besproken. Pijnpunt is dat er wachtlijsten zijn voor jongeren.

Donderdagavond 15 november 2018 was ik met Fred en Gerda wederom in het gemeentehuis voor de themabijeenkomst “Inkoop en aanbesteden”. Heel interessant. In het juridische gedeelte wordt uitgelegd hoe de gemeente volgens de wettelijke en de onderhandse aanbestedingen moet handelen. Bijv. waar personeel met het doen van inkopen rekening moet houden en dat er daar waar mogelijk gekeken moet worden naar lokale ondernemers.

Het tweede deel van deze avond ging over hoe te reageren bij het onheus bejegenen en bedreigen van ambtsdragers, wethouders en raadsleden.

Voor de geïnteresseerden was dit een weekje thema avonden waarbij we flink bijgespijkerd zijn in het wel en wee van de gemeente Nissewaard.

Tom den Daas

1 gedachte over “Blog: Themabijeenkomsten”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *