Nissewaard Lokaal: “Voorrang statushouders afschaffen, maar wat dan?”

“Wij zijn het 100% eens met de strekking van de PVV-motie”, vertelde fractievoorzitter Chris Hottentot. Tijdens de raadsvergadering besprak de gemeenteraad een motie van de PVV om statushouders geen voorrang te geven bij het toewijzen van sociale huurwoningen boven eigen inwoners. Een doel waar Nissewaard Lokaal achter kon staan. Volgens de PVV stelt de provincie niet verplicht dat statushouders voorrang moeten krijgen bij het verkrijgen van een huurwoning. Wel is de gemeente verplicht om statushouders binnen 12 weken van onderdak te voorzien.

En daar ligt het probleem volgens Nissewaard Lokaal. “Want als wij statushouders geen onderdak willen bieden in een sociale huurwoning, waar dan wel,” vroeg Hottentot hard op af. “Maken we een gymzaal vrij? Met als gevolg dat we agressie uitlokken, omdat mensen dicht op elkaars lip zitten? En wat betekent dit voor een wijk en een eventuele criminaliteitsgolf als deze groep overdag uitwaaiert over de wijk? Of zetten we ze gezamenlijk in een pand, zoals de Marckenburgh? In dat geval is er ook sprake van woonruimteverdringing, van onze jonge starters en studenten. Kortom, hoe wil de PVV dan voldoen aan de verplichting om statushouders onderdak te bieden? Als de PVV met een passende oplossing komt, dan zullen de motie direct steunen.”

Geen invloed meer
Nissewaard Lokaal is bang dat als de gemeente niet meewerkt noch aan de huisvestingstaak voldoet, de provincie de regie overneemt. “En dan zijn we verder van huis, want dan hebben wij geen enkele invloed meer waar deze mensen geplaatst worden ín onze gemeente, met alle gevolgen van dien,” zei Hottentot. “Dan bepaalt de provincie waar deze mensen komen, ook in sociale huurwoningen, en moeten onze inwoners dat maar slikken. Dat willen we ook niet.”

Verantwoordelijkheid Den Haag en Europa
De PVV wist niet te onderbouwen hoe de statushouders dan wel opgevangen kunnen worden. “Uw alternatieven zorgen voor andere, grotere problemen voor onze inwoners en zijn niet betaalbaar. En dat willen wij onze inwoners niet aandoen,” stelde Hottentot. Nissewaard Lokaal stemde daarom tegen de motie. Hottentot gaf aan dat de oorzaak van het probleem bij Europa en Den Haag ligt. “Het zou de partijen in Den Haag en Europa sieren om met een realistische blik naar de vluchtelingencrisis te kijken en te proberen de toestroom van vluchtelingen te ontmoedigen in plaats van deze te stimuleren. Het is druk in Nederland, een beetje te druk naar onze zin,” besloot hij op Fortuyniaanse wijze.   

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *