Blog: Stille diplomatie

Niet al het werk dat wij als raadsfractie doen is meteen zichtbaar voor alle inwoners. Dat betekent niet, dat er dan niets gebeurt. Buiten het raadswerk, gesprekken met inwoners, activiteiten in de gemeente en het bijhouden van onze communicatiekanalen, zoals onze website, Twitter- en Facebookpagina, zetten wij ons ook achter de schermen in voor onze inwoners.

Eerder dit jaar vroegen wij aandacht voor een probleem met hangjongeren aan de Molenwei. In eerste instantie werd het probleem gebagatelliseerd. Het had de aandacht, maar daadwerkelijk ingegrepen werd er nooit. Zelfs niet nadat een van de wethouders er persoonlijk kennis van had genomen. Totdat het, zoals eerder al werd gevreesd, uit de hand liep. Dit gebeurde tijdens een raadsvergadering. Toen ik hier tijdens de vergadering nog kennis van nam, heb ik na afloop meteen onze nieuwe burgemeester – tijdelijk waarnemer Govert Veldhuijzen – gevraagd om maatregelen te nemen. Die erkende dat er iets moest gebeuren en een dag later bleek er al een mobiele camera te zijn geplaatst om de locatie nauwlettend in het oog te houden. Sindsdien lijken de klachten afgenomen. Maar we blijven het volgen uiteraard.

Een ander voorbeeld is verkeersoverlast op de Plaatweg. Voor de verkiezingen kregen wij al klachten van een inwoner dat er veel op deze weg wordt geracet. Met name in de late uren. Dit zorgt voor geluidsoverlast voor de nabije woonwijk en voor gevaar voor achteloze voorbijgangers. Voor ongelukken wordt gevreesd. Het probleem is dat de weg niet van de gemeente is, maar van het waterschap. En de betreffende bewoner werd van het kastje naar de muur gestuurd. Gemeente wees naar het waterschap en het waterschap naar de gemeente. Tja, hoe los je dat op?

Wij hebben toen aan burgemeester Salet gevraagd om in te grijpen en te zorgen dat het probleem werd geadresseerd, zodat het aangepakt kan worden. Oftewel, dat iemand zich er verantwoordelijk voor ging voelen. Dat bleek niet zo makkelijk als gedacht. Want zelfs na meerdere toezeggingen werden zaken niet opgepakt en toezeggingen niet nagekomen. Dat frustreert. Niet alleen bij de bewoner, ook bij ons. In een laatste poging heb ik wederom onze tijdelijke burgemeester Govert Veldhuijzen benaderd over het probleem. Gelukkig vindt er nu ook beweging plaats in dit dossier. De gemeente gaat zich er hard voor maken bij politie en waterschap dat er maatregelen worden genomen. Het is alleen jammer dat hier maanden aandringen voor nodig was voor er iets gebeurde.

Niet alles wat we doen is dus direct zichtbaar. Soms is het goed om met stille diplomatie zaken in beweging te krijgen. Roepen voor de bühne is leuk om te laten zien dat je met zaken bezig bent, maar soms moet je achter de schermen net zo hard werken als voor de schermen om zaken echt gedaan te krijgen.

In de afgelopen maanden waren we misschien niet altijd zichtbaar op straat, maar we waren wel hard aan het werk om ons in te zetten voor onze inwoners. Terwijl onze raadsleden ook nog een druk inwerkprogramma hebben gevolgd. Vanaf begin 2019 zijn we weer op straat te vinden. Met een nieuw logo en nieuwe plannen om ons voor onze inwoners in te blijven zetten. In de tussentijd staan wij natuurlijk klaar om de belangen van onze inwoners te blijven behartigen. Voor en achter de schermen.

Chris Hottentot

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *