Blog: Bomenbeleid

Op dinsdag 3 november heeft de commissie Leefomgeving uitleg gekregen over het bomenbeleidsplan en de kapvergunning. Namens Nissewaard Lokaal waren Chris Hottentot en ik, Fred Seker, aanwezig. Wij hebben uitleg gekregen van een aantal deskundigen die zich bezig houden met het onderhoud van de bomen in onze gemeente. Het is goed om te constateren dat het bomenbeleid leeft bij zowel de inwoners als de raadsleden. Ook de Bomenridders waren aanwezig. Zij leverden hun visie op het beleid door te komen inspreken. Dank daarvoor. Er is veel voorbij gekomen. Zo is er gesproken over het bomenonderhoud, de stamdiameter, de grootte van bomen, de kapvergunning, de kaplijsten, de herplantplicht, de kroonoppervlakte en de communicatie naar de inwoners toe.

Wat mij vooral is opgevallen. De gemeente Nissewaard blijft vasthouden aan het aantal bomen in de gemeente, maar verzuimt te kijken naar de kroonoppervlakte. De Universiteit van Wageningen heeft in 2017 een onderzoek heeft gedaan naar het aantal bomen in een gemeente door de kroonoppervlakte te meten. Onze gemeente stond op plek 335, van de 389 gemeenten die er in 2017 in Nederland waren. Volgens de Bomenridders geeft de kroonoppervlakte een beter beeld van het bomenbestand in een gemeente dan het aantal bomen. Een grote volwassen boom heeft nu eenmaal een grotere kroonoppervlakte dan een kleine boom. En daar draait het om. Er zijn in de afgelopen jaren teveel grote bomen gekapt, omdat de gemeente Nissewaard een stamdiameter aanhoudt van 70 centimeter. Daaronder hoeft er geen vergunning aangevraagd te worden. Het argument dat het verlagen van 70 centimeter naar 50 centimeter de gemeente meer werk oplevert, snijdt voor Nissewaard Lokaal geen hout. Hoe lang doet een boom er namelijk over om een stamdiameter te krijgen van 70 centimeter? Zijn er dan zoveel volwassen bomen in de gemeente Nissewaard? Om de aanvraag van een kapvergunning te beoordelen blijft het werk gelijk. Er gelden alleen andere criteria.

Het is mij ook opgevallen, dat de administratie over de bomen niet compleet is. De lijst met bijzondere bomen ontbreekt. Op de verstrekte kaplijsten staan alleen de bomen die ziek zijn, in slechte staat verkeren of die al zijn afgestorven. De gezonde bomen, die zonder kapvergunning zijn gekapt, staan niet op de verstrekte kaplijsten. De communicatie naar de inwoners over te kappen of gepakte bomen kan beter, maar daar wordt volgens de wethouder aan gewerkt.
Wat meespeelt is dat Spijkenisse een groeistad is geweest en er in het verleden veel bomen zijn geplant op plekken die daar eigenlijk niet geschikt voor zijn geweest. Die bomen worden nu gekapt en als het mogelijk is worden ze ook herplant. Als dit niet mogelijk is in de omgeving, dan wordt er een andere plek gezocht om te herplanten. Daarnaast dient er ook rekening gehouden te worden met wat zich in de ondergrond bevindt. Denkt hierbij aan gasleidingen, rioolbuizen, elektriciteitskabels en kabels voor het TV, telefonie en internet. Het is soms een hele puzzel om bomen te planten.

Verder hebben wij het gehad over bospercelen en groenstroken. De aanwezig bomen worden niet apart geteld, maar worden gezien als één geheel. Dat klopt niet. Een boom is immers een boom en dient dan ook als zodanig te worden geteld en gezien. De aanwezige groenstroken zijn in het verleden aangelegd om te dienen als groenbuffer en deze dienen dan ook zoveel mogelijk behouden te worden.

Nissewaard Lokaal blijft zich inzetten om de kapvergunning aan te passen en dat de stamdiameter van 70 naar 50 centimeter gaat. Een goed bomenbeleid is van zeer groot belang, want met groen moeten wij het doen. Dus is het motto planten, planten en nog een planten. Namens Nissewaard Lokaal wil ik in elk geval alle medewerkers die zich in brede zin met de bomen bezig houden bedanken voor hun inzet.

Fred Seker
Raadslid
Nissewaard Lokaal

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *