Raadsbreed: Verantwoording

Voor het eerst was ik afwezig bij een stemming in de raad van Nissewaard. Ik moest ineens naar het ‘toilet’, zeg maar.
Wat was er aan de hand?
In de raadsvergadering van 1 februari diende onze partij, samen met LOB, een motie in om vervoer voor ouderen te stimuleren. Door het onderzoeken van invoering van het sociaal-maatschappelijke project AutoMaatje, ontwikkeld door ANWB. En daar zit een gevoelig punt. Ik ben namelijk zelf werkzaam bij de ANWB. Hoewel ik niets met het project van doen heb en er geen commercieel belang hangt aan het project, wilde ik elke vorm van belangenverstrengeling voorkomen.

Om die reden voerde Tom, op prima wijze, het woord op het onderwerp. Ik heb mij afzijdig gehouden in de discussie en ben vervolgens naar buiten gestapt op het moment van stemming. Als raadslid word je in de raad altijd geacht te stemmen, indien je aanwezig bent in de raadszaal. Voor of tegen. Meer smaken zijn er niet. Onthouding van stemming is niet mogelijk. Tenzij je om een of andere reden niet in de raadzaal aanwezig bent. Ik kreeg dus last van ‘hoge nood’ en moest daardoor op het moment van stemming even naar de WC.

Het mooie is dat het voor de stemming niet uitmaakte. De hele raad is unaniem akkoord gegaan met het voorstel. Hoewel ik dus er goed aan deed om even weg te stappen, levert het een smetje op mijn verder ‘perfecte’ reputatie. Op de website van de gemeente Nissewaard kun je zien hoe elk raadslid heeft gestemd. Voor, tegen of afwezig. Ik had een score van 100%. Bij elke stemming was ik deze periode nog aanwezig. Ik stemde in 90% van de gevallen voor en in 10% van de gevallen tegen*. Maar vanaf nu staat er achter mijn naam ook een moment van afwezigheid. Met een goede reden gelukkig. En een mooi resultaat voor onze ouderen en minder mobiele inwoners.

Het mooie aan de site van de gemeente is dat je niet alleen kunt zien hoe raadsleden hebben gestemd, maar ook op welk onderwerp men voor of tegen was of hoe vaak deze aanwezig was bij stemmingen in de raad. Benieuwd geworden wat ik heb gestemd? Of benieuwd wat andere raadsleden hebben gestemd of hoe vaak zij aanwezig waren? Kijk dan eens op nissewaard.raadsinformatie.nl/leden. Klik op het betreffende raadslid en kijk onder ‘Wilt u zien wat ik gestemd heb?’

Onze partij streeft openheid na rond politieke besluitvorming. Het is mooi dat de gemeente dit nu ook mogelijk maakt, zodat inwoners nu ook de raad kunnen controleren. Inwoners zijn immers onze werkgevers. En die mogen ons best ter verantwoording roepen. Niet alleen tijdens de stembusgang, maar ook tussentijds.

Chris Hottentot
Nissewaard Lokaal

*Nadere bestudering van de stemmingen leert mij dat deze zijn bijgewerkt tot 15 juni 2016. In het kader van openheid heb ik de griffie inmiddels gevraagd waarom dit al zes maanden niet meer is bijgewerkt en verzocht dit zo snel mogelijk alsnog te publiceren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *