Raadsbreed: Tom den Daas

In Raadsbreed kijken raadsleden Chris en Tom elke maand om en om terug op de voorbije maand. Wat is er besproken? Wat is er gedaan? Kortom, waar zijn wij mee bezig geweest voor ú? Deze maand uit Tom den Daas zijn zorgen over de gevolgen van de decentralisaties voor de ouderenzorg in onze gemeente.

Participatie en de huishoudelijke hulp

In de afgelopen jaren heeft onze landelijke overheid onze inwoners zelfredzamer willen maken. Wat eigenlijk een ordinaire bezuiniging is op zorg en welzijn, werd verkocht als de participatiesamenleving. Decentralisaties waren het toverwoord, de zorg moest naar de gemeente. Met verregaande gevolgen voor ouderen en werkenden in de zorg.

Dan heb je 14 jaar gewerkt als huishoudelijke hulp in de Marckenburg en kom je, na de verhuizing naar de nieuwbouw in Hart van Groenenwoud, plots op straat te staan. In Hart van Groenewoud worden verschillende vormen van zorg verleend, daardoor wordt op diverse niveaus huishoudelijke hulp gevraagd.

Er zijn meerdere woonvormen in de nieuwe locatie gecreëerd. Villa De Eik heeft 41 appartementen voor mensen die grotendeels zelfstandig wonen met zorgvoorzieningen. In de 54 appartementen van Villa De Linde is daarentegen 24-uurszorg beschikbaar. De schoonmaak in de 41 appartementen van Villa De Eik werd door deze hulp, samen met een collega gedaan. En wel in 49 uren. In die tijd moesten alle 41 appartementen, de gangen, trappen en ook het randje in de lift worden gedaan!

Vanzelfsprekend kun je afleiden aan de eisen en gestelde tijd, dat niet alles tot in de puntjes schoon gemaakt kan worden bij zo’n uitgebreide operatie. Participatie van gedeeltelijk zelfstandig wonende ouderen wordt hierbij verwacht. Tot mijn verbazing hoor ik dan ook dat de schoonmaaksters regelmatig bij de zelfstandig wonenden met zorgvoorziening een bezoekje brachten. In hun vrije tijd. Om nog wat extra schoonmaakwerkzaamheden te doen, om vooral een aantal van deze ouderen niet te laten vervuilen. Na een gesprek met de wethouder deze maand wordt mij duidelijk dat niet de gemeente maar Careyn hiervoor verantwoordelijk is. Careyn heeft de schoonmaak vervolgens uitbesteed aan schoonmaakbedrijf Gom.
Toch blijft bij mij een onbehaaglijke gevoel knagen. Wordt er wel of niet voldoende hulp geboden bij het schoonhouden van deze woningen? Zijn wij in zo’n geval, als raad en college, niet meer verantwoordelijk voor het welzijn van onze oudere zelfstandig wonende inwoners?!

Daarom vragen wij u om uw ervaringen met de huishoudelijke hulp in de woongemeenschappen van het Hart van Groenewoud te delen met ons. Ziet u vervuiling ontstaan? Helpt u zelf mee of wordt u geholpen door familie of bekende? Laat het ons weten. Zonder uw ervaringen kunnen wij geen vragen stellen of verbeterpunten aandragen bij betreffende instanties en onze wethouder Zorg.

Dit is mijn bijdrage voor deze maand. Volgende maand een nieuwe blog van de hand van Chris Hottentot.

Tom den Daas,

Raadslid Zorg en Werkgelegenheid
Nissewaard Lokaal

2 Comments

Laat een reactie achter