Raadsbreed: Reinis

Het leven van een raadslid bestaat niet alleen uit het bijwonen van commissie- en raadsvergaderingen. Als je het werk als raadslid serieus wilt nemen, dan moet je je ook verdiepen in diverse onderwerpen. Soms komt die verdieping vanuit de gemeente. Zo worden er regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd waar raadsleden worden bijgepraat op een bepaald onderwerp. Hierbij gaan zij dieper in op een bepaald onderwerp. Daarnaast zijn er gezamenlijke bijeenkomsten met de vier raden op Voorne-Putten om onderwerpen te bespreken die ons allemaal aangaan. Als partij gaan wij van tijd tot tijd de straat op om in gesprek met inwoners te gaan. Ook deze activiteiten hebben al meerdere keren geleid tot acties van onze kant om de lokale situatie in Spijkenisse en de kernen te verbeteren. En met succes, zoals rond onderhoud van bestrating en internet in buitengebieden. Tenslotte gaat de raad twee keer per jaar op excursie, bij een bedrijf in de gemeente of in Nederland om te leren van hun aanpak en hoe zij omgaan met overheden.

En heel soms nemen wij als partij zelf het initiatief om met een bedrijf in gesprek te gaan. Zo bezochten partijvoorzitter Fred Seker en ik enkele weken geleden Reinis. Na meerdere klachten over volle containers, die wij ook bij Reinis hadden neergelegd, leek het ons eens tijd om kennis te maken met elkaar en meer te leren over de aanpak van afval door Reinis. Fred, die in zijn dagelijks werk vaker met dit bijltje hakt, was daarom mee om de kennis die hij had uit zijn werk mee te nemen in het gesprek.

Het gesprek met Reinis verliep zeer prettig en gaf goede inzichten in het werk en de aanpak van Reinis. Vaak bestaat het beeld dat Reinis de containers niet op tijd leegt. In onze ogen moest Reinis de planning beter op orde krijgen en vaker voor het weekend legen. Volgens Reinis kwamen de volle oud papier en PMD-containers juist door het succes van de oproep om afval meer te scheiden. Reinis vond bovendien dat er een combinatie was van verkeerd aanbieden van producten door inwoners en bedrijven. Kortom, het beeld dat wij als politieke partij en inwoners hadden, was anders dan het beeld dat Reinis had bij de overlast.

De klachten die wij in de weken voor het gesprek kregen centreerden zich vooral rond de containers bij winkelcentrum Maaswijk. Zo bleken in het weekend alle containereilanden vol te zitten, waardoor mensen hun PMD en oud papier maar naast de container deponeerden. Soms ook zonder te kijken of de verderop gelegen container nog wel vrij was. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Het werkt verloedering van de woonomgeving in de hand.
Reinis vertelde ons dat zij sinds ongeveer anderhalf jaar een sensor hebben ingebouwd in de papier containers. Hiermee kunnen zij op afstand de vulgraad van de containers in de gaten houden. En dit levert interessante informatie op. Zo hebben de containers in Maaswijk in het weekend een vulgraad van één dag. Met andere woorden, al is de container op vrijdagavond geleegd, dan zou deze aan het eind van de zaterdag alweer helemaal vol zitten. Veel mensen die in het weekend boodschappen doen gebruiken de containers om meteen hun oud papier en PMD weg te gooien. Dan blijkt het hard te gaan. Daarnaast bleken ook ondernemers het niet al te nauw te nemen met de regels. Zo kwam het regelmatig voor dat de papiercontainers verstopt zaten door karton van ondernemers.

Ondernemers zijn hierop aangesproken, zodat de overlast is verminderd. Bovendien hoopt Reinis door de toepassing van de sensoren te kunnen voorspellen waar en wanneer de containers vol kunnen raken en past daar de route op aan. Geen vaste routes op vaste tijden meer, maar dynamische afvalroutes waarbij de volle containers als eerste geleegd worden. Inmiddels heeft Reinis ook de containereilanden bij winkelcentrum Maaswijk anders ingericht. De PMD-containers staan nu als één eiland bij elkaar. Als één container vol is dan kan iemand meteen de container naast proberen. Hetzelfde geldt voor het oud papier. Wat opvalt is dat er inmiddels een verschuiving plaatsvindt van minder oud papier naar meer karton. Het internetshoppen eist ook z’n tol. Met de invoering van omgekeerd inzamelen en eigen containers voor de laagbouw wordt gehoopt, dat de overlast in de ondergrondse containers met de tijd zal afnemen.

De conclusie die wij hebben getrokken na deze verdiepingsslag met Reinis? De overlast die bij Maaswijk ontstond was een optelsom van meerdere factoren. Toch doet Reinis er heel veel aan om de aanpak van afval te verbeteren. Sterker nog, Reinis is in deze regio één van de koplopers op het gebied van aanpak en techniek en andere gemeenten kijken vaak naar Reinis, die hiermee een voorbeeldfunctie vervult. Hoewel er nog steeds dingen niet goed gaan, moeten we wel beseffen hoe goed we het hier hebben. Het afval wordt regelmatig opgehaald en afgevoerd. Hoe het anders kan bleek wel in Napels enkele jaren geleden. Daar lagen de straten vol met afval en kon de gemeente het afval niet kwijt. Een deel is toen naar Nederland geëxporteerd.

Wij hebben met Reinis afgesproken om de overlast in de wijken te blijven monitoren. Niet om hen te bekritiseren, maar om samen de verwerking van afval nog verder te verbeteren. Zijn er klachten? Meld deze dan bij Reinis. Zij beloven het snel op te pakken. Kom je er niet uit? Laat het ons weten en wij nemen contact op met Reinis. Afval maken we samen. Laten we dan ook samenwerken om onze gemeente leefbaar en schoon te houden.

Chris Hottentot

1 gedachte over “Raadsbreed: Reinis”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *