Opinie: Politiek vals spel

Hoe kun je als coalitie met een meerderheid aan leden in een gemeenteraad uiteindelijk de hele raad meesleuren in politiek mismanagement? Dit doe je niet door de regels aan te passen, maar door gewoonweg het hele spelbord omver te werpen. Wie deed nu wat? Waar was wie verantwoordelijk voor? Oh, dat valt niet meer te herleiden uit het omgevallen spel. U was erbij en was het dus met de besluitvorming eens. Vals spel.

Thorbecke heeft met de staatsinrichting nooit bedoeld dat vanuit een democratische rechtsstaat alleen de meerderheid bepaalt. Natuurlijk is het zo dat het democratisch bestel uitgaat van de meeste stemmen gelden als het gaat om besluitvorming. Maar tegenstemmende raadsleden behouden juist hun eigen politieke waarden. In dat opzicht draag je wel verantwoordelijkheid als raadslid, maar hoef je niet verantwoordelijk te worden gesteld voor het inhoudelijke besluit; je was op het moment van stemming per slot van rekening tegen.
In de praktijk van Nissewaard komt het nu wel letterlijk aan bod. De afgelopen raadsperiode van 4 jaar en zelfs daarvoor was er een vaste coalitie van VVD, de lokale partij ONS en CDA die veel besluitvorming naar zich toetrok. Het waren continu één-tweetjes, om het in voetbaltermen uit te drukken. Eigen moties en voorstellen werden voorgezet en nagenoeg altijd aangenomen in de raad.

En nu aan het eind van de raadsperiode met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht, blijken er behoorlijk wat scheuren ontstaan te zijn in de begroting en het resultaat van deze gemeente. Dreigende tekorten op het gebied van belastingverordeningen. Een verwachte, fors mindere opbrengst voor een gemeentelijke grenscorrectie en het afwaarderen van woning- en grondvoorraden zijn enkele voorbeelden. Niemand plukt de vruchten van het gevoerde beleid van “kosten gaan voor de baten uit”, dat door deze coalitie dus is neergezet, . Het politieke mismanagement met grote financiële gevolgen voor de gemeente Nissewaard blijkt een verpakte sigaar uit eigen doos. Het wordt uitgelegd als “maar zo slecht gaat het niet. Er zijn meevallers.”
De climax ontpopte zich tijdens de afgelopen twee gemeenteraadsvergaderingen. Kleine oppositiepartijen, zoals bijvoorbeeld Nissewaard Lokaal, worden steeds meer ervaren als de luis in de pels van de grote vraatzuchtige, (geld)verslindende wolf van de zittende coalitie.

Het verwijt over wanbeleid wordt door deze coalitie teruggeworpen met het zwaktebod: “Maar als u het niet eens was met het beleid. Waar was u dan al die tijd? Waarom heeft u geen moties ingediend? Waarom heeft u zich niet verzet?” Vragen met deze strekking werden gesteld. Nissewaard Lokaal reageerde direct met het terechte verweer (de aanval?) dat moties wel degelijk waren ingediend. Er zeker inhoudelijk is mee gediscussieerd over thema’s, maar dat per definitie de coalitie geen tegenspraak duldde. Niet van ONS, dus niet voor ons. De minderheid bepaalt niet.

En in de gemeenteraadsvergadering van 6 december jl. wederom het keiharde verwijt vanuit de coalitie op “De kleine Lokale”, omdat die durft op te staan en te zeggen waar het op staat. Durft te zeggen dat de rotzooi niet door hen is veroorzaakt. Durft te zeggen dat het politieke mismanagement de fundamenten van Nissewaard heeft geraakt. Het financiële kader is weggevaagd. De coalitie vraagt: “Waar was jij dan al die tijd?” Ik was hier, heb meer mijn best gedaan voor de inwoners dan u. Ik was klein, vocht als een leeuw, maar u speelt vals.

Stephan van Uden

5 gedachten over “Opinie: Politiek vals spel”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *