Nissewaard Lokaal: ‘Veel ongevallen A15 lijken te vermijden’

Veel ongevallen op de A15 lijken te vermijden. Tot die opmerkelijke conclusie komt Nissewaard Lokaal na inwoners om advies te hebben gevraagd. Op de Facebookpagina’s van Nissewaard Lokaal en A4-zuid vroeg de partij waarom er volgens de inwoners zoveel ongelukken gebeuren in en rond de Botlektunnel. Hun reactie? Het merendeel ontstaat door asociaal weggedrag. De enorme verkeersdrukte op dit stuk snelweg helpt niet mee en maakt de situatie nog complexer.

Zowel auto’s als vrachtauto’s lijken zich niet te houden aan de maximum snelheid op de matrixborden. Zeker in de spits, wanneer de file naar de afslag voor Spijkenisse al in de tunnel begint, kan dit tot gevaarlijke situaties leiden. Automobilisten die links de file voorbij rijden en op het laatste moment rechts de afslag nemen zorgen voor gevaarlijke situaties en verergeren de problemen en het oponthoud.

Een oplossing is, volgens de ondervraagden, om de rijbaan naar Spijkenisse voor de tunnel al af te zetten met een doorgetrokken streep. Op deze manier kunnen asociale automobilisten niet meer straffeloos invoegen. Wel is handhaving dan belangrijk, stelt Nissewaard Lokaal. Daarnaast stellen de ondervraagden voor om de dubbele uitvoegstrook naar het Hartelkruis te wijzigen in een enkele uitvoegstrook.

Tenslotte moet er ook aandacht zijn voor de bestaande infrastructuur. Doordat er op een korte afstand veel op- en afritten zijn en rijbanen bij elkaar komen, zijn er veel zijwaartse bewegingen van automobilisten die een of meerdere rijstroken moeten opschuiven. Dit vraagt ook extra aandacht en concentratie van weggebruikers, zeker als zij niet bekend zijn in het gebied.

Nissewaard Lokaal wil in de commissie Leefomgeving de resultaten van het onderzoek aanbieden aan verkeerswethouder Igor Bal en hem verzoeken om in overleg met Rijkswaterstaat maatregelen te nemen.

Bijlage:
Rapport: Ongevallen op de A15

6 gedachten over “Nissewaard Lokaal: ‘Veel ongevallen A15 lijken te vermijden’”

  1. Bas van Leijden

    Die vele ongelukken zijn pas gekomen, nadat de verkeerssituatie na de tunnel is verandert , terug naar oude situatie en probleem is opgelost.

  2. Michel Haaksema

    Wordt het met een enkele uitvoeg strook niet extra druk op de enkele invoegstrook. Op de 2 uitvoegstroken is het in de middagspits al druk. En zeker als je het verkeer mee rekent wat van de botlekbrug komt en naar spijkenisse wil.

  3. R van Kempen

    Laat al het afslaande verkeer over de brug rijden, op de A15 zitten de afslagen op de ring waarom dan niet bij de tunnel? Bij calamiteiten of afsluiting brug (werkzaamheden) de afslag openstellen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *