Nissewaard Lokaal stelt schriftelijke vragen over BIZ centrum

Nissewaard Lokaal heeft schriftelijke vragen ingediend over het BIZ Centrum. Het BIZ, voluit Bedrijfsinvesteringszone, is een gebied die door de gemeente is aangewezen als belastinggebied. De gemeente kan ondernemers in dit gebied belasting opleggen, die kan worden gebruikt om in het gebied te investeren. Vaak wordt dit als alternatief voor een winkeliersvereniging opgezet in winkelgebieden. Hiermee wordt voorkomen dat bepaalde winkeliers niet meebetalen aan een winkeliersvereniging, maar wel de vruchten plukken van de activiteiten die worden georganiseerd. Naast het centrum, heeft ook winkelcentrum Akkerhof een BIZ.

Hoewel ondernemers door de gevolgen van corona uitstel van betaling kregen, kregen zij eind september alsnog een aanslag van de gemeente. Aangezien evenementen ook worden gefinancierd uit de BIZ-inkomsten, wil Nissewaard Lokaal weten waaraan de BIZ-inkomsten in dat geval aan besteed zijn of worden. Zeker gezien het feit dat de evenementen amper door konden gaan, op enkele kleine activiteiten na.

Bovendien heeft Nissewaard Lokaal van ondernemers begrepen dat zij vooraf niet zijn geïnformeerd dat er eind september geïncasseerd zou worden. “De factuur viel in het weekend op de mat en die maandag daarop had de gemeente het verschuldigde bedrag al geïncasseerd,” stelt de partij in de vragen. “Met name voor horecaondernemers, die toch al zwaar getroffen waren, een zware dobber.” Nissewaard Lokaal wil dan ook weten waarom ondernemers niet tijdig zijn ingelicht, zodat zij nog voorbereidingen konden treffen. De partij vraagt zich ook af wat de gemeente of het BIZ kan doen om de ondernemers enigszins tegemoet te komen in de moeilijke tijden.

Omdat het BIZ officieel eind 2020 afloopt, wil Nissewaard Lokaal ook weten wat de status is van de verlenging. Officieel moeten ondernemers in het gebied zich daarover uitspreken. Daarnaast wil de partij weten in hoeverre het gebied gaat veranderen, nu er aan het Kolkplein winkels weggaan en op andere plekken er panden bij zijn gekomen.

Bijlage:
Schriftelijke vragen Nissewaard Lokaal over het BIZ centrum

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *