Nissewaard Lokaal: Geen asielzoekers in Nissewaard

Nissewaard Lokaal is tegen de opvang van vluchtelingen in de gemeente Nissewaard. Volgens de partij wordt er nu op landelijk en Europees niveau te weinig gedaan om de problematiek aan te pakken én op te lossen en is de huidige opvang vooral dweilen met een kapotte, flink lekkende kraan.

Volgens Nissewaard Lokaal moet de Nederlandse regering eerst zorgen dat de kraan wordt gemaakt, alvorens te besluiten vluchtelingen op te vangen. Op dit moment komen veel vluchtelingen uit veilige landen. Zo bleek uit een reportage van journalist Arnold Karskens dat o.a. de maffia veel geld verdient met het overzetten van zogenaamde vluchtelingen vanuit het veilige Turkije naar Griekenland.

Nissewaard Lokaal wil dat de regering een begin maakt met het tegenhouden van de vluchtelingenstroom door in eerste instantie in de regio op te vangen. Landen in de regio zijn o.a. Turkije, Jordanië en Saoudi-Arabië. Vervolgens dienen in Europees verband afspraken gemaakt te worden om per EU-land echte vluchtelingen op te nemen die niet terecht kunnen in de regio. Hierbij dienen afspraken gemaakt te worden dat geplaatste vluchtelingen niet vrij kunnen reizen naar een ander EU-land om daar aanspraak te maken op de voorzieningen. Op dit moment worden de Noord-Europese landen overspoeld door te veel gelukszoekers, zo vindt de partij. Vluchtelingen die niet in Oost-Europese landen willen wonen, omdat de levensstandaard als te laag wordt beschouwd, terwijl het er wel veilig is. Volgens Nissewaard Lokaal zou het vinden van veiligheid het eerste doel van een vluchteling moeten zijn. Dat vind je overal waar geen oorlog is.

Nissewaard Lokaal maakt zich ook zorgen over de lokale huisvesting. Waar moeten deze vluchtelingen worden opgenomen? De sociale woningmarkt staat al onder druk met lange wachtlijsten. O.a. de PvdA heeft al aangedrongen op de bouw van meer sociale huurwoningen, waarmee de partij aangeeft dat er al te weinig huurwoningen zijn voor de reguliere inwoners van onze gemeente. Opvang in de Marckenburgh kan een optie zijn. In dat geval is het wel van belang dat de gemeente in overleg gaat met de buurt en een analyse maakt van de impact op de buurt. Indien uit de analyse blijkt dat de impact te groot is, dan zal het college ervan af moeten zien, zo vindt de partij.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *