Gemeente waarschuwt voor hogere afvalstoffenheffing

De gemeente Nissewaard waarschuwt in haar begroting voor het komende jaar voor een fors hogere afvalstoffenheffing. Gevreesd wordt dat de kosten per huishouden met €60 kunnen toenemen. De reden hiervoor is dat het Rijk de belasting op het verbranden van restafval flink heeft verhoogd. Hier heeft de gemeente verder geen invloed op. Dit is ook reden waarom de gemeente destijds over moest op ‘omgekeerd inzamelen’, het vooraf scheiden van afval. Juist om een verhoging van de afvalstoffenheffing te vermijden door de hoeveelheid restafval te verminderen. “Het is dan wel heel wrang dat het Rijk vervolgens gemeenten en haar inwoners straft door de belasting op restafval praktisch te verdubbelen”, stelt fractievoorzitter Chris Hottentot van Nissewaard Lokaal. “Alweer lijkt het Rijk niet consistent in haar beleid en alleen maar uit om onze bewoners meer geld uit de zak te kloppen.”

Naast de gestegen rijksbelasting zijn ook de kosten voor het verwerken van PMD gestegen. Dit komt doordat de aangeboden PMD-afval is afgekeurd door het dumpen van restafval in de PMD-container. Dit is inmiddels opgelopen van 17% in 2018 naar 33% in de eerste helft van 2019. “Inwoners kunnen dus zelf bijdragen aan het verlagen van deze kosten door het afval goed te scheiden en geen restafval bij het PMD te dumpen,” zegt Chris Hottentot van Nissewaard Lokaal. Hij vermoedt dat een groot deel van het afgekeurde afval komt uit illegale dumpingen in ondergrondse PMD-containers. Hottentot stelt daarom voor om ook deze containers af te sluiten.

De komende tijd zal gekeken worden in hoeverre de stijging van de afvalstoffenheffing verlaagd kan worden. Nissewaard Lokaal hoopt dat ook het voorstel om de PMD-containers af te sluiten wordt meegenomen. De partij is ook positief over een voorstel van de PVV om te laten onderzoeken of restafval goedkoper door AVR achteraf gescheiden kan worden.

De begroting van 2020 wordt in de raad van woensdag 13 november vastgesteld. Dan wordt ook een oplossing verwacht om de verhoging van de afvalstoffenheffing te beperken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *