Wat vindt u van de provinciale ontwerpvisie voor een groene en waterrijke leefomgeving?

Zuid-Holland wil vergroenen. Om die reden heeft de provincie op 22 juni jl. tijdens een startbijeenkomst de ontwerpvisie Rijke Groenblauwe leefomgeving gepresenteerd.