Onduidelijkheid om verplichting huisvesten statushouders

Van de 187 gemeenten met een vastgestelde huisvestingsverordening, kiezen 176 ervoor om statushouders te blijven aanmerken als urgentiecategorie.