Recreatiegebied als Binnenmaas in Bernisse

Realiseer een recreatiegebied, zoals recreatieoord de Binnenmaas, in het Bernissegebied.