Raadsbreed: Reinis (deel 2)

Op 17 april schreef ik al over een bezoek die wij hebben gebracht aan Reinis om duidelijkheid te krijgen over diverse vragen en klachten die wij hadden ontvangen. Op 7 juni ging ik opnieuw naar Reinis. De raad had een themabijeenkomst in het nieuwe pand, het voormalige kantoor van Spijkstaal. In de themabijeenkomst zijn wij onder meer bijgepraat over de stand van zaken rond de invoering van het omgekeerd inzamelen. Inmiddels is fase 1 in de wijken Schenkel, Vogelenzang en Gildenwijk afgerond en is Reinis begonnen met de uitrol van fase 2. In deze fase zijn o.a. Hekelingen, Vriesland en de Akkers aan de beurt. Het is de bedoeling dat binnen twee jaar de hele gemeente over is gegaan op deze nieuwe manier van inzamelen. Hierbij wordt gestimuleerd om herbruikbare stoffen in te zamelen en restafval apart weg te brengen in een ondergrondse container nabij de woning. Dit heeft alles te maken met Rijksbeleid. Het Rijk wil dat er minder restafval komt. Tot 100 kg per huishouden per jaar.

Tijdens de invoering van de eerste fase kregen wij opnieuw veel vragen en opmerkingen via met name Facebook. Tijdens de bijeenkomst bij Reinis heb ik deze vragen nogmaals neergelegd en de antwoorden wil ik jullie niet onthouden.

Oud papier
Een van de opmerkingen die wij kregen ging over het aantal containers in de tuin. Drie containers werd niet door iedereen gewaardeerd, o.a. doordat oud papier bijv. wordt ingeleverd via de sportvereniging. Reinis biedt daarom aan om de papiercontainer terug te nemen, indien gewenst. Zo blijven er twee containers over in de tuin en kunnen sportverenigingen toch worden gesteund om hun financiën op te krikken.

Ondergrondse container
Sommige mensen verbaasden zich over de aan hun toegewezen container. Daarbij gaven zij aan niet de, voor hen, meest dichtstbijzijnde container toegewezen te hebben gekregen. Het liefst willen zij een andere container. Als hier sprake van is, dan kan in overleg met Reinis gekeken worden of het wijzigen van de ondergrondse container mogelijk is.

Storing
Bij de invoering in Vogelenzang ging het even fout. Door een software update ontstond er een storing in het weekend. Dit leidde er toe dat onze partij aandrong op een storingsnummer om problemen te melden. In principe zegt Reinis storingen uit te kunnen lezen, maar men heeft wel geleerd van dit gebeuren. Bereikbaarheid in het weekend is als leerpunt door Reinis meegenomen. Onze partij heeft daarom gevraagd om het mogelijk te maken om eventueel het restafval bij een tweede container in te leveren. Dit wordt momenteel sterk overwogen en ik hoop dat Reinis dit vanaf fase 2 of 3 standaard gaat aanbieden. Het is altijd fijn om een alternatief te hebben als de container vol is of in storing staat.

Naastgeplaatst afval
Maar was dit dan de reden waarom er afgelopen weken op social media veel klachten kwamen over naastgeplaatst afval? Opvallend genoeg was dit vaak in wijken waar het omgekeerd inzamelen nog niet was ingevoerd. Volgens Reinis kwam dit veelal door grofhuishoudelijk afval en afvaltoerisme. Bedrijven die voorheen in bijv. de Schenkel afval dumpten in ondergrondse containers, troffen daar nu afgesloten containers en reden daarom door naar een andere wijk. Als straks meer containers worden afgesloten zullen het aantal illegale lozingen door bedrijven gaan afnemen is de verwachting. De overlast naast de vuilcontainers kan gekomen zijn door een combinatie van factoren. Enerzijds het verplaatsen van afvaltoerisme, maar anderszijds door het ontvangen van het vakantiegeld. Mei is elk jaar de maand met de meeste overlast, omdat mensen van vakantiegeld nieuwe spullen gaan kopen en oude spullen en verpakkingen vervolgens bij het vuil zetten, waardoor containers sneller vol zitten dan normaal het geval is. Met sensoren houdt Reinis dit overigens steeds beter bij en zorgt zij dat er snel geleegd gaat worden.

Door de invoering van omgekeerd inzamelen houdt de gemeente een pagina bij met veelgestelde vragen. Mochten er vragen zijn? Kijk dan eens op de gemeentesite. Mocht je toch nog overlast ervaren? Een telefoontje naar Reinis, op 0181 – 612864, doet wonderen. Klachten gemeld voor 12 uur worden dezelfde dag nog verholpen, stelt Reinis. Na 12 uur wordt het de volgende dag voor 12 uur opgepakt.

Al met al ben ik tevreden met de beantwoording van de door jullie gestelde vragen en ik hoop dat er geleerd is van de invoering in de eerste fase. Zo worden de komende fasen snel en efficiënt doorgevoerd en hopelijk met weinig overlast. En kom je toch een probleem tegen, bel ze dan eens op.

Chris Hottentot
Nissewaard Lokaal

Update 19:00 uur: Vandaag zijn in de Schenkel een flink aantal containers niet geleegd. Deze containers bleken niet alleen vol te zitten met plastic, metalen verpakkingen en drankkartons, maar ook met ander vuil. In sommige gevallen wordt wel plastic aangeboden, maar dit plastic voldoet niet aan de voorwaarden voor PMD. Voor plastic kan de volgende stelregel aangehouden worden: is het verpakkingsmateriaal? Met andere woorden, heeft het ergens omheen gezeten? Dan mag het in de PMD-container. Is het ander plastic? Dan valt het onder restafval. Of breng het naar Reinis.
Aan het begin van de avond heeft Reinis de niet-geleegde containers alsnog geleegd. Containereigenaren vonden een briefje bij de container. Hierin staat vermeld wat wel en niet in de PMD-container mag.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *