Luisteren

Luisteren is een vak apart. In veel gevallen is dit het tegenovergestelde van praten, mits de tegenpartij het in zich heeft om je ook te laten praten. Anders wordt het een kakafonie van woorden en komt de boodschap niet over. Als men iets verlangt, in wat voor vorm dan ook, dan is het zeer gewenst dat er wordt geluisterd. De ontvanger begrijpt dan wat de zender bedoelt en als dit in evenwicht is dan kan er worden gewerkt aan een resultaat wat voor beide geaccepteerd kan worden. Een beetje geven en nemen is dan volledig in balans en er is dan respect aan beide kanten. Er kan dan in goede harmonie worden gewerkt aan een oplossing van een probleem.

Een heel goed voorbeeld hiervan is het plan van de provincie Zuid-Holland om op het grondgebied van de gemeente Nissewaard een behoorlijk aantal windmolens te plaatsen. Een aantal bij de Beerenplaat en een behoorlijk aantal in de polder bij Zuidland. Geheel naar eigen inzicht. Waarbij de provincie Zuid-Holland niet heeft geluisterd naar de alternatieve locaties die de gemeente Nissewaard al in een vroeg stadium had aangegeven. Meedenken en meepraten mag dus wel, maar vervolgens doen ze gewoon wat zij zelf denken dat goed is voor de inwoners van de gemeente Nissewaard. LUISTEREN naar bezwaren en alternatieven is dus helemaal niet aan de orde. Neemt de provincie de tijd om wel te luisteren, dan is de kans groot dat het draagvlak onder de inwoners en de raad van Nissewaard groter is. Er is natuurlijk wel een noodzaak om over te gaan naar alternatieve vormen in onze energiebehoefte.

Ik ben van mening dat goed luisteren naar elkaar de fundering is in een goede onderlinge communicatie en wederzijds begrip. Het lijdt ook tot een goede oplossing die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is.
En luisteren, dat doet Nissewaard Lokaal zeer zeker!! Het zwartboek (eigenlijk een verkeerde omschrijving) wat Nissewaard Lokaal heeft gemaakt over wat er in de buitenruimte niet in orde was, is tot stand gekomen doordat er naar de inwoners wordt geluisterd. Niet alleen de problemen omschrijven maar ook meedenken en oplossingen aandragen. We hebben alle problemen gebundeld en overhandigd aan de wethouder. De wethouder is er mee aan de slag gegaan en heeft ook de aanbevelingen die Nissewaard Lokaal heeft gedaan overgenomen. Zo zie je maar weer dat LUISTEREN wel degelijk werkt en in dit geval een verbetering is voor de buitenruimte en de leefbaarheid in buurt of wijk.

Ik lees net dat de gemeente Nissewaard van plan is om de inwoners te compenseren omdat men precariobelasting gaat heffen. Met ingang van 2017 worden de inwoners gecompenseerd omdat de nutsbedrijven de tarieven gedwongen moet verhogen omdat zij precariobelasting moeten betalen. En dat krijgen de inwoners weer terug van de gemeente Nissewaard. Hoe men dat gaat realiseren is nog niet bekend, maar men weet wel te vertellen dat er ongeveer € 1,2 miljoen mee gemoeid is. Nu ga ik even advocaat van de duivel spelen. Stel je nu eens voor dat er grote financiële tegenvallers zijn, waardoor je als gemeente moet besluiten om niet te compenseren in het jaar dat komt! Dan is het wel een hele grote sigaar uit eigen doos voor de inwoners van Nissewaard. Ik ben dus geen voorstander voor het invoeren van precariobelasting. Ik ben er voor dat je sober en doelmatig om moet gaan de middelen die je als gemeente ter beschikking hebt. En luisteren naar de inwoners speelt daarbij een grote rol, en dat doet Nissewaard Lokaal.

Met vriendelijk groet,

Fred Seker
Bestuursvoorzitter
Nissewaard Lokaal

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *