Column: Verbindingen

Verbindingen zijn in heel veel opzichten belangrijk.

Als dagelijkse gebruiker van zowel de bus, metro en de fiets heb ik heel weinig last om Voorne-Putten af te komen. Ik ben al enigszins teleurgesteld als de metro een vertraging heeft van een aantal minuten en loop dan al te mopperen dat ik mijn aansluiting mis. Heb ik dan reden tot klagen, vraag ik mij wel eens af? Ik vind van wel, maar helemaal terecht is dat natuurlijk niet. Enige tijd geleden vonden er een aantal ongelukken plaats, waardoor het verkeer op Voorne-Putten helemaal vast kwam te staan. Al het verkeer stond lange tijd vast en kon geen enkele kant op. En ik klaag al als ik 5 minuten vertraging heb, maar nog wel de mogelijkheden heb om over te stappen op de bus of om te gaan lopen. Ik prijs mij in dat opzicht een gelukkig reiziger, want ik heb nog alternatieve mogelijkheid die de inwoners van Voorne-Putten totaal niet hebben. Als er op het Hartelviaduct, in de Botlektunnel, op de Spijkenisserbrug of ergens op de A15 een ongeluk gebeurt dan staat heel Voorne-Putten stil. We hebben maar twee verbindingen, niet helemaal waar, want we kunnen bij Rozenburg ook nog de pont gebruiken om naar de andere oever te komen. Maar dit is geen realistische optie, omdat de pont meer gericht is op het lokale verkeer. Wat is dan wel een goede verbinding? Dat is in mijn optiek het doortrekken van de A4-zuid. Zo ontstaan er meer mogelijkheden om Voorne-Putten te verlaten. Dus is het van belang dat er een behoorlijke lobby ontstaat in Den Haag om de A4-zuid nu eens hoog op de agenda te zetten. Nissewaard Lokaal heeft een lijntje naar het Haagse pluche en zal haar invloed aanwenden om de noodzaak van de A4-zuid nog meer onder de aandacht te brengen.

Nog een verbinding die van belang is, luisteren naar de wensen van de inwoners van Nissewaard. In een eerdere column heb ik al geschreven dat luisteren een gave is. Luisteren naar wat de wensen zijn en daar je plannen op baseren. Op het moment dat bekend werd dat er een fusie kwam tussen Spijkenisse en Bernisse hebben de inwoners van Oudenhoorn aangegeven dat zij liever bij Hellevoetsluis wilde horen. Dat is zelfs uitgesproken in een referendum waarbij ongeveer 93% heeft aangegeven voor de aansluiting bij Hellevoetsluis te zijn. Nissewaard Lokaal heeft van het begin af aan gewaarschuwd dat er serieus geluisterd moet worden naar de wensen van de inwoners van Oudenhoorn. Het college heeft een geheel eigen koers gevaren. Dit ondanks de toezegging dat zij de wensen zouden honoreren. Na de totstandkoming van de gemeente Nissewaard op 1 januari 2015 is de belofte niet nagekomen. Het argument was dat men de inkomsten niet kon missen. Of dit nu het juiste argument was kan ik niet beoordelen, maar nu zou Nissewaard een compensatie van ongeveer 11 miljoen euro krijgen. Alleen als de gemeente Nissewaard en Hellevoetsluis tot een akkoord konden komen. Had dit voorkomen kunnen worden? Ik ben van mening van wel. Als men vanaf het begin de wens van Oudenhoorn op een goede wijze had uitgevoerd, dan had het huidige college meer begrip gekweekt! En dat had goodwill opgeleverd op het moment dat er over diverse onderwerpen onderhandeld had moeten worden. Nu is men dat voordeel kwijt en dat kan nog wel eens nadelig uitvallen.

Nu ik het toch over verbindingen heb, ik heb er nog wel een. Afgelopen zaterdag 6 mei heeft Nissewaard Lokaal in het centrum van Spijkenisse flyers uitgedeeld en naar de inwoners geluisterd wat zij te zeggen hadden. Dit heeft weer een aantal interessante onderwerpen opgeleverd waar Nissewaard Lokaal mee aan de slag gaat. Het is heel erg belangrijk dat Nissewaard Lokaal verbindingen aangaat met de inwoners van Nissewaard. Waarom? Nou, omdat het de enige manier is om samen met de inwoners van Nissewaard te bepalen wat belangrijk is om Spijkenisse en de nu nog zes kernen in de komende jaren leefbaar en bereikbaar te houden. Weten wat er voor alle inwoners belangrijk is kan alleen maar worden bereikt als je de straat op gaat en in gesprek gaat. Niet alleen in verkiezingstijd. Niet alleen in gesprek gaan, maar ook via de diverse media kan je verbindingen leggen. En gezien het aantal inwoners die Nissewaard Lokaal op Facebook weten te vinden is kan ik alleen maar stellen dat Nissewaard Lokaal het goed doet.

Voor het schrijven van deze column is er op 17 mei een raadsvergadering geweest. Hierbij werd er gestemd over een voorstel om de grenscorrectie uit te voeren waardoor Oudenhoorn bij Hellevoetsluis gevoegd zou worden. Wat schetst mij verbazing?!! Het voorstel is (voorlopig) niet aangenomen. De raadsleden die voor de grenscorrectie waren misten twee collega-raadsleden die niet aanwezig waren vanwege vakantie. Nu is het een ieder zijn goed recht om op vakantie te gaan……………………maar als je weet dat er een belangrijk raadsbesluit wordt genomen zijn er toch wel andere manieren om te laten weten of je wel of niet voor een raadsvoorstel bent.
Tenminste als je de belangen van de inwoners van Nissewaard voorop stelt.
Dat de grootse partij in de raad tegen was verbaast mij persoonlijk niets. Als ik dan lees dat de overgang budgetneutraal moet zijn en dat de overgang geen nadelige gevolgen mag hebben voor de “achterblijvende” inwoners dan breekt mijn klomp. Nu de provincie de regie in handen heeft over de grenscorrectie is de kans levensgroot aanwezig dat het compensatiebedrag een heel stuk lager uitvalt en wie krijgen dan de rekening gepresenteerd?? De “achterblijvende” inwoners van Nissewaard. In de praktijk betekent het gewoon dat de lokale lasten omhoog kunnen gaan voor de inwoners én ondernemers. En dat is een zeer onwenselijke situatie. Dus zoals ik het al in een eerder column heb geschreven, “regeren is vooruitzien”. Weten wat er speelt Nissewaard kan dus alleen maar als je verbindingen legt.

Ik wens u veel leesplezier en tot het volgende column.

Fred Seker
Bestuursvoorzitter
Vereniging Nissewaard Lokaal

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *