buurtpreventie

Raadsbreed: Pure armoede

We kennen in Nederland veel vrijwilligers. Vrijwilligers bij buurtcentra, vrijwilligers die ouderen of sociaal zwakkeren helpen, etc.