‘Maak snel internet in buitengebieden mogelijk’

In de raad van 9 november j.l. diende Nissewaard Lokaal een motie in om de mogelijkheid van snel internet in de buitengebieden te onderzoeken.